Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Search Forums

Showing results 1 to 17 of 17
Search took 0.01 seconds.
Search: Posts Made By: hovan1986
Forum: Official Announcements 06-09-2017, 12:38 PM
Replies: 3,117
Views: 17,441
Posted By hovan1986
SINGAPORE ĐƠN HÀNG ĐẦU BẾP TRUNG QUỐC ...

SINGAPORE ĐƠN HÀNG ĐẦU BẾP TRUNG QUỐC

http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/yko1491200657.jpg


ĐƠN HÀNG SINGAPORE THÁNG 05/2017
Vị Trí: ĐẦU BẾP KIÊM CÔNG NHÂN CHUNG ( ẨM THỰC TRUNG QUỐC)

1....
Forum: Official Announcements 06-08-2017, 03:07 AM
Replies: 3,117
Views: 17,441
Posted By hovan1986
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18...

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18222082_1028741470594082_32337289475232888_n.png?oh=80dffa9d88ee85b5ae62423273520536&oe=5984C189


THoan Chả Mực Hạ Long-Hải Sản Quảng Ninh chi...
Forum: Official Announcements 06-07-2017, 05:11 AM
Replies: 3,117
Views: 17,441
Posted By hovan1986
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18...

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18222082_1028741470594082_32337289475232888_n.png?oh=80dffa9d88ee85b5ae62423273520536&oe=5984C189


THoan Chả Mực Hạ Long-Hải Sản Quảng Ninh chi...
Forum: Official Announcements 06-05-2017, 02:11 AM
Replies: 3,117
Views: 17,441
Posted By hovan1986
ĐÀI LOAN ĐƠN HÀNG PHỤC VỤ QUÁN ĂN ĐƠN HÀNG...

ĐÀI LOAN ĐƠN HÀNG PHỤC VỤ QUÁN ĂN

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN NGÀY 30/05/2017

BẢNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC
THÔNG TIN NHÀ MÀY
Tên nhà máy Tấy Bắc
Địa điểm Lâm Khẩu- Đài Bắc
Thời hạn hợp đồng 03 năm
Forum: Official Announcements 06-01-2017, 07:41 AM
Replies: 3,117
Views: 17,441
Posted By hovan1986
SINGAPORE ĐƠN HÀNG ĐẦU BẾP TRUNG QUỐC ...

SINGAPORE ĐƠN HÀNG ĐẦU BẾP TRUNG QUỐC

http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/yko1491200657.jpg


ĐƠN HÀNG SINGAPORE THÁNG 05/2017
Vị Trí: ĐẦU BẾP KIÊM CÔNG NHÂN CHUNG ( ẨM THỰC TRUNG QUỐC)

1....
Forum: Official Announcements 05-30-2017, 12:48 AM
Replies: 3,117
Views: 17,441
Posted By hovan1986
SINGAPORE ĐƠN HÀNG ĐẦU BẾP TRUNG QUỐC ...

SINGAPORE ĐƠN HÀNG ĐẦU BẾP TRUNG QUỐC

http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/yko1491200657.jpg


ĐƠN HÀNG SINGAPORE THÁNG 05/2017
Vị Trí: ĐẦU BẾP KIÊM CÔNG NHÂN CHUNG ( ẨM THỰC TRUNG QUỐC)

1....
Forum: Updates 05-24-2017, 03:13 AM
Replies: 960
Views: 15,568
Posted By hovan1986
SINGAPORE ĐƠN HÀNG ĐẦU BẾP TRUNG QUỐC ...

SINGAPORE ĐƠN HÀNG ĐẦU BẾP TRUNG QUỐC

http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/yko1491200657.jpg


ĐƠN HÀNG SINGAPORE THÁNG 05/2017
Vị Trí: ĐẦU BẾP KIÊM CÔNG NHÂN CHUNG ( ẨM THỰC TRUNG QUỐC)

1....
Forum: Official Announcements 05-21-2017, 01:05 AM
Replies: 709
Views: 11,148
Posted By hovan1986
SINGAPORE ĐƠN HÀNG ĐẦU BẾP TRUNG QUỐC ...

SINGAPORE ĐƠN HÀNG ĐẦU BẾP TRUNG QUỐC

http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/yko1491200657.jpg


ĐƠN HÀNG SINGAPORE THÁNG 05/2017
Vị Trí: ĐẦU BẾP KIÊM CÔNG NHÂN CHUNG ( ẨM THỰC TRUNG QUỐC)

1....
Forum: Official Announcements 05-20-2017, 04:12 AM
Replies: 709
Views: 11,148
Posted By hovan1986
ĐÀI LOAN ĐƠN HÀNG PHỤC VỤ QUÁN ĂN ĐƠN HÀNG...

ĐÀI LOAN ĐƠN HÀNG PHỤC VỤ QUÁN ĂN

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN NGÀY 30/05/2017

BẢNG YÊU CẦU CÔNG VIỆC
THÔNG TIN NHÀ MÀY
Tên nhà máy Tấy Bắc
Địa điểm Lâm Khẩu- Đài Bắc
Thời hạn hợp đồng 03 năm
Forum: Official Announcements 05-19-2017, 11:30 AM
Replies: 709
Views: 11,148
Posted By hovan1986
SINGAPORE ĐƠN HÀNG PHỤ BẾP ...

SINGAPORE ĐƠN HÀNG PHỤ BẾP

http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/yko1491200657.jpg
Vị Trí: 2 PHỤ BẾP KIÊM CÔNG NHÂN CHUNG

Giới Tính: NỮ-NAM
Forum: Official Announcements 05-18-2017, 12:12 AM
Replies: 3,117
Views: 17,441
Posted By hovan1986
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18...

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18222082_1028741470594082_32337289475232888_n.png?oh=80dffa9d88ee85b5ae62423273520536&oe=5984C189 THoan Chả Mực Hạ Long-Hải Sản Quảng Ninh chi nhánh Hà...
Forum: Official Announcements 05-17-2017, 11:49 AM
Replies: 709
Views: 11,148
Posted By hovan1986
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18...

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18222082_1028741470594082_32337289475232888_n.png?oh=80dffa9d88ee85b5ae62423273520536&oe=5984C189


THoan Chả Mực Hạ Long-Hải Sản Quảng Ninh chi...
Forum: Official Announcements 05-17-2017, 03:48 AM
Replies: 3,117
Views: 17,441
Posted By hovan1986
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18...

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18222082_1028741470594082_32337289475232888_n.png?oh=80dffa9d88ee85b5ae62423273520536&oe=5984C189

THoan Chả Mực Hạ Long-Hải Sản Quảng Ninh chi...
Forum: Official Announcements 05-16-2017, 09:25 AM
Replies: 3,117
Views: 17,441
Posted By hovan1986
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18...

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18222082_1028741470594082_32337289475232888_n.png?oh=80dffa9d88ee85b5ae62423273520536&oe=5984C189

THoan Chả Mực Hạ Long-Hải Sản Quảng Ninh chi...
Forum: Official Announcements 05-15-2017, 04:26 AM
Replies: 709
Views: 11,148
Posted By hovan1986
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18...

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18222082_1028741470594082_32337289475232888_n.png?oh=80dffa9d88ee85b5ae62423273520536&oe=5984C189
THoan Chả Mực Hạ Long-Hải Sản Quảng Ninh chi nhánh...
Forum: Updates 05-14-2017, 03:18 AM
Replies: 960
Views: 15,568
Posted By hovan1986
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18...

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18222082_1028741470594082_32337289475232888_n.png?oh=80dffa9d88ee85b5ae62423273520536&oe=5984C189
THoan Chả Mực Hạ Long-Hải Sản Quảng Ninh chi nhánh...
Forum: Updates 05-13-2017, 02:36 AM
Replies: 960
Views: 15,568
Posted By hovan1986
https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18...

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18222082_1028741470594082_32337289475232888_n.png?oh=80dffa9d88ee85b5ae62423273520536&oe=5984C189
THoan Chả Mực Hạ Long-Hải Sản Quảng Ninh chi nhánh...
Showing results 1 to 17 of 17