Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Search Forums

Showing results 1 to 2 of 2
Search took 0.01 seconds.
Search: Posts Made By: RavonLet
Forum: Updates 06-02-2021, 09:37 AM
Replies: 964
Views: 183,854
Posted By RavonLet
c: Nhân viên Hôn nhân: Đã ly hôn Thu nhập:...

c: Nhân viên
Hôn nhân: Đã ly hôn Thu nhập: 4.000.000 - 7.000.000
Con cái: Đã có con, không sống cùng Học vấn: Cử nhân
Dân tộc: Cho bạn biết sau Nhà ở: Thuê
Forum: Updates 06-02-2021, 09:35 AM
Replies: 27
Views: 3,510
Posted By RavonLet
The old Game Client (XP) has already integrated...

The old Game Client (XP) has already integrated Flash Player inside. It is old version of flash player that doesn't contain itself uninstallation procedure. So it will work anyway.
Showing results 1 to 2 of 2