Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Search Forums

Showing results 1 to 3 of 3
Search took 0.01 seconds.
Search: Posts Made By: chungchisocapnghe
Forum: Official Announcements 06-04-2017, 08:41 AM
Replies: 2,400
Views: 281,748
Posted By chungchisocapnghe
khai trường KHÓA HỌC ĐẤU THẦU TRÊN TOÀN QUỐC ...

khai trường KHÓA HỌC ĐẤU THẦU TRÊN TOÀN QUỐC
http://viencanboxaydung.com/files/editor/images/21.jpg
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ĐẤU THẦU TRÊN TOÀN QUỐC
(Vv: Cập nhật kiến thức mới nhất của Luật Đấu thầu...
Forum: Official Announcements 06-03-2017, 06:19 AM
Replies: 2,400
Views: 281,748
Posted By chungchisocapnghe
Đào tạo cung cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ...

Đào tạo cung cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ (http://www.escvn.edu.vn/)

hiện tại Việt Nam có 1.174 doanh nghiệp kinh dinh dịch vụ bảo vệ đang hoạt động, với hơn 93.000 nhân viên bảo vệ nghiệp vụ....
Forum: Official Announcements 06-02-2017, 03:26 PM
Replies: 2,400
Views: 281,748
Posted By chungchisocapnghe
Cập nhật mới các lớp chứng chỉ sơ cấp nghề và cấp...

Cập nhật mới các lớp chứng chỉ sơ cấp nghề và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề

Trung tâm Dạy nghề và Ứng dụng Công nghệ CTA là trọng điểm đào tạo và cấp chứng chỉ các ngành sơ cấp nghề, A/C có nhu cầu...
Showing results 1 to 3 of 3