Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Kopējais > Moderācija

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 09-20-2013, 12:14 PM   #1
The Best.
Member
Info
 
Join Date: Mar 2013
Posts: 65
Send a message via Skype™ to The Best.
Default Likumi un sazināšanās noteikumi fragorijas teritorijā 2.daļa

turpinājums

Pants 5.
Moderati kontrolē Blakus čatu un Sludinājuma čatu. Tomēr, gadījumā, ja Frogorias spēlētājs pievērsa uzmanību ar nopietnu pārkāpumu( tas neattiecas uz p.1, tāpat arī p.2, izņemot punktus 2.2,2.3 un p.2.4.) draugu čatā, gildes čatā, privātajā čatā, kā arī tad, ja viņš saņēmis vēstuli pa spēles pastu, pārkāpumu saturošu, izdarot šī pārkāpuma skrīnu un aizsūtot moderatoram, tad moderators ir tiesīgs sodīt pārkāpēju. Spēlē darbojas nākamie komunikācijas likumi:

1. Aizliegts:
1) Fluds:- atkārtošana, nepārprotamas frāzes, ziņas, biežāk nekā vienu reizi minūtē- atkārtošana viena burta vai pieturzīmes vairāk nekā trīs reizes pēc kārtas- piedāvājumi, kas nenes aiz sevis jēdzīgu nozīmi šajā sakarā, vai nav sakara ar pārspriežamo tematu - attēlu rādīšana ar simbolu palīdzību (līnijas, taisnstūri, krusti, dažāda tonēšana u.t.t.) izņemot emocijas- kombināciju ne vairāk kā četriem simboliem, kas attēlo cilvēciskās sejas un vai žestos - rakstiski vairāk nekā divas vienādas ziņas vai kas sastāv tikai no emocijām- ļoti īsu frāžu bieža rakstība, teksta rakstība vienā teikumā, nevis katrs vārds jaunā rindā, teksta izmētāšana.
2) Ļaunprātīgi izmantot Caps Lock( aptuveni vairāk nekā 30% no ziņojuma ar ieliem un maziem burtiem, piemēram - FrAgOrIa);
3)Pārkāpumi komunikācijas valodas lietošanā. Oficiālā spēles valoda ir Latviešu, Krievu un Angļu valoda. Var izmantot transliterāciju.
4)Visu tirdzniecības ziņu vai citas reklāmas izplatīšana ne biežāk kā vienu reizi trijās minūtēs (iepirkšanās fluds). "Gildes Reklāma" ne biežāk kā reizi desmit minūtēs.
5) Publikācija saitēm uz resursiem atļauts pielikumā , kas nav saistīti ar saturu uz projektu – Fragoria, vairāk nekā 1 reizi 15 minūtēs.

Sods:
- Bans čata 5 minūtes
- Bans čata 15,30, 60 minūtes
- Apzināts un atkārtots pārkāpums tiek sodīts ar cietumu no 1 līdz 5 dienām + čata aizliegums uz to pašu periodu.

2. Aizliegts:
1)Izmantot jebkurus necenzētus vārdus vai frāzes atklātā vai slēptā formā;
2) Aizvainojumi jebkurā formā;
3) Atbalstīt tieši vai netieši narkotikas, alkoholu, vardarbību, pornogrāfiju;
4) Citu tiešsaišu projektu apspriešana;
5)Konfliktu provokāciju čatā vai veicot darbības, kas ir pretrunā Fragorias likumdošanai;
6) Misionāru darbība;
7)Visu veidu propaganda un propagandas veicināšana.
8)Vārda Noob un citu šī vārda atvasinājumu pielietošana.

Sods:
- Bans čata 1, 2, 5 stundas
- Apzināts un atkārtots pārkāpums tiek sodīts ar cietumu no 1 līdz 5 dienām + čata aizliegums uz to pašu periodu.
- Īpaši smagos gadījumos bloks konta uz termiņu no 3 diennaktīm līdz mūžam.

3. Tāpat ir aizliegts:
1) Fiziskas vardarbības draudi vai aicinājumi uz pārrunām realitātē.
2) Neiecietības izpausme pret rasu, etnisko, reliģisko, kultūras, ideoloģiskās, dzimuma, valodas vai politiskās piederības;
3) Seksuāla uzmākšanās vai atklātas sarunas par seksa tematiem. Tāpat informācijas izplatīšana par spēlētāju vai viņa radinieku seksuālo dzīvi;
4) Publicējums vai mēģinājums publicēt jebkura spēlētāja personisko kontaktinformāciju čatā;
5) Saites uz internet-resursiem, kas neattiecas uz projektu Fragoria vai pie gilžu saitēm, satur svešu spēļu reklāmu, bet tāpat atsauces uz jebkādiem skrīnu resursu publicējumiem, video un jebkādai citai informācijai, kas nav norādīti Pielikumā;
6)Saites un/vai skrīni uz necenzētu, pornogrāfisku vai atklāti seksuālu informāciju;
7) Saites, kas satur kaitīgu kodu;
8) Un citi juridisku tiesību pārkāpumi (piemēram, tiesības uz privātu dzīvi) no citiem spēlētājiem.

Sods:
- Bans cata no 1 līdz 5 dienām.
- Apzināts un atkārtots pārkāpums tiek sodīts ar cietumu no 1 līdz 15 dienām + čata aizliegums uz to pašu periodu.
- Īpaši smagos gadījumos bloks konta uz termiņu no 3 diennaktīm līdz mūžam.

4. Ir aizliegta personāža izveidošana un/vai personāža izmantošana, lai turpinātu pārkāpt spēles likumus, ja spēlētājs jau tika sodīts;

Sods:
- Konta bloks no 3 līdz 360 dienām.
- Ir iespējams soda paildzinājums galvenajam personāžam divkārt pa paredzēto pantu.

Pants 6.
1. Aizliedz izmantot jebkādas spēles kļūdas, problēmas vai nepilnības, kas dod priekšrocības, kuras neparedzēja spēle, kā arī nodot informāciju par to esamību trešajām personām, izņemot Administrāciju.

Sods:
- Cietumsods no 5 līdz 15 dienām.
- Konta bloks uz mūžu.

2. Aizliedz jebkādas modifikācijas ,izmaiņas, pārdošanu, modificēto materiālu izplatīšanu pilnībā vai daļēji, mainīt pirmkodu spēles klientiem, izmainītā klienta (uzlauztā) izmantošanu, izmantojot informāciju, kas iegūta, uzlaužot klientu kontus.

Sods:
- Konta bloks uz mūžu.

3. Autoklikeris ir atļauts, citas svešas programmas ir aizliegtas. Lēmumu pieņemšanu par doto pantu nodarbojas personiski administrācija. Ar administrācijas rīkojumu moderatoram ir tiesība pielietot nākamos sodus :

- Cietumsods no 5 līdz 20 minūtēm + čata aizliegums uz to pašu periodu.
- Konta bloks no 1 līdz 5 dienām.
- Konta bloku uz mūžu veic administrācija.

Piezīme:
.- Spēlētājs ir tiesīgs apstrīdēt sodu, kurš ir piespriests viņam, aizsūtot ziņojumu uz: lv@fragoriateam.com. Tiesa darbojas spēles Administrācijas vārdā. Tiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzošs.
- Darījumus, ko veic spēlētāji ar priekšmetiem, kas nav pakļauti tirdzniecībai caur tiešo tirdzniecību vai izsoli(saistīti ar izsišanu), tiek veikti ar tiem uz savējām bailēm un risku.
- Ja pa jebkādu gadījumu neparedzēja sodus Likums, Moderators ir tiesīgs iznest sodu, kurš var būt apstrīdēts spēlētājam saskaņā ar šo likumu.
- Par pārkāpumiem, kas izdarīti sludinājuma (par papildus samaksu) čatā, ir paredzēts dubults sodus, kas ir paredzēts pa atbilstošo pantu.
Par jebkura panta pārkāpumu spēles iekšējā pastā ir sods, paredzēts atbilstošs pants + cietums uz noteiktu termiņu, ja atbilstošais pants jau neparedzēja sodu ar cietumu vai konta bloku.
Pielietojamo sodu paskaidrojums spēlē :
Bans čata – aizliegums rakstīt visos čatos, izņemot gildes čatu( aizliegums attiecas uz visu kontu);
Bloks konta –aizliegums izmantot spēļu kontu.
Cietums ir personāža izolētā lokāciju telpa ar vienlaicīgu lietošanas aizliegumu par visiem čatiem bez čata "Blakus" un sludinājuma(maksas), uz visu kontu neattiecas.
Spēlētāju komunikācija ar personāžiem,kuri atrodas cietumā, iespējama paredzētās vietās "Sirdsapziņas Māja" un "Cietums" pilsētā Fragoria. Pie tam visas mantas no personāža un no viņa somas pārvietojas uz pastu.

Pielikums:
Atļauto internet-resursu saraksts:
www.floomby.ru www.radikal.ru
www.frabase.ru
www.frabase.com
www.clip2net.com
www.magicscreenshot.com
http://vk.com/fragoria.official

Last edited by The Best.; 01-13-2014 at 01:40 PM..
The Best. is offline  
Reply With Quote
 

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off