Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Admin area > Updates

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 09-15-2022, 01:02 AM   #151
tlketoanth
Junior Member
Info
 
Join Date: Aug 2022
Posts: 18
Default

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo kế toán, hướng dẫn kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, hướng dẫn hạch toán chi tiết lên báo cáo tài chính quyết toán năm .

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo Tin học văn phòng : office, word, excel cơ bản nâng cao.

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo kinh doanh, tiếp thị online: Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, TaoBao, Telegram.

Các khoá học:
1. EXCEL tổng hợp từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO

2. EXCEL chuyên về HÀM EXCEL

3. EXCEL VBA

4. EXCEL-Thành thạo kế toán tổng hợp trên EXCEL và PHẦN MỀM

5. Luyện thi MOS EXCEL- Chứng chỉ quốc tế 6. POWERPOINT CƠ BẢN

7. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

8. KẾ TOÁN THỰC HÀNH MISA

9. TỰ TẠO PHẦN MỀM - quản lý TIỀN LƯƠNG, NHÂN SỰ, CHẤM CÔNG, KHO

10. KẾ KHAI, QUẾT TOÁN THUẾ, THUẾ GTGT từ A-Z 11. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

12. KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

13. POWERPOINT từ cơ bản đến nâng

Ngoài ra còn khoảng 200 gb video bài giảng các khoá học kinh doanh online: Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, Marketing, Telegram … rất phù hợp với các bạn kinh doanh online

Bạn nào cần tài liệu học tập liên hệ mình điện thoại hoặc zalo

0969299920 - 0963000619 tailieuketoanthuchanh.wordpress.comChia xẻ Bộ tài liệu đào tạo kế toán thực hành cơ bản nâng cao

tlketoanth is offline  
Reply With Quote
Old 09-15-2022, 03:02 AM   #152
tlketoanth
Junior Member
Info
 
Join Date: Aug 2022
Posts: 18
Default

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo kế toán, hướng dẫn kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, hướng dẫn hạch toán chi tiết lên báo cáo tài chính quyết toán năm.

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo Tin học văn phòng : office, word, excel cơ bản nâng cao.

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo kinh doanh, tiếp thị online: Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, TaoBao, Telegram.

Các khoá học:
1. EXCEL tổng hợp từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO

2. EXCEL chuyên về HÀM EXCEL

3. EXCEL VBA

4. EXCEL-Thành thạo kế toán tổng hợp trên EXCEL và PHẦN MỀM

5. Luyện thi MOS EXCEL- Chứng chỉ quốc tế 6. POWERPOINT CƠ BẢN

7. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

8. KẾ TOÁN THỰC HÀNH MISA

9. TỰ TẠO PHẦN MỀM - quản lý TIỀN LƯƠNG, NHÂN SỰ, CHẤM CÔNG, KHO

10. KẾ KHAI, QUẾT TOÁN THUẾ, THUẾ GTGT từ A-Z 11. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

12. KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

13. POWERPOINT từ cơ bản đến nâng

Ngoài ra còn khoảng 200 gb video bài giảng các khoá học kinh doanh online: Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, Marketing, Telegram … rất phù hợp với các bạn kinh doanh online

Bạn nào cần tài liệu học tập liên hệ mình điện thoại hoặc zalo

0969299920 - 0963000619 tailieuketoanthuchanh.wordpress.comChia xẻ Bộ tài liệu đào tạo kế toán thực hành cơ bản nâng cao

tlketoanth is offline  
Reply With Quote
Old 09-15-2022, 05:02 AM   #153
tlketoanth
Junior Member
Info
 
Join Date: Aug 2022
Posts: 18
Default

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo kế toán, hướng dẫn kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, hướng dẫn hạch toán chi tiết lên báo cáo tài chính quyết toán năm.

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo Tin học văn phòng: office, word, excel cơ bản nâng cao.

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo kinh doanh, tiếp thị online: Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, TaoBao, Telegram.

Các khoá học:
1. EXCEL tổng hợp từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO

2. EXCEL chuyên về HÀM EXCEL

3. EXCEL VBA

4. EXCEL-Thành thạo kế toán tổng hợp trên EXCEL và PHẦN MỀM

5. Luyện thi MOS EXCEL- Chứng chỉ quốc tế 6. POWERPOINT CƠ BẢN

7. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

8. KẾ TOÁN THỰC HÀNH MISA

9. TỰ TẠO PHẦN MỀM - quản lý TIỀN LƯƠNG, NHÂN SỰ, CHẤM CÔNG, KHO

10. KẾ KHAI, QUẾT TOÁN THUẾ, THUẾ GTGT từ A-Z 11. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

12. KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

13. POWERPOINT từ cơ bản đến nâng

Ngoài ra còn khoảng 200 gb video bài giảng các khoá học kinh doanh online: Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, Marketing, Telegram … rất phù hợp với các bạn kinh doanh online

Bạn nào cần tài liệu học tập liên hệ mình điện thoại hoặc zalo

0969299920 - 0963000619 tailieuketoanthuchanh.wordpress.comChia xẻ Bộ tài liệu đào tạo kế toán thực hành cơ bản nâng cao

tlketoanth is offline  
Reply With Quote
Old 09-15-2022, 07:02 AM   #154
tlketoanth
Junior Member
Info
 
Join Date: Aug 2022
Posts: 18
Default

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo kế toán , hướng dẫn kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, hướng dẫn hạch toán chi tiết lên báo cáo tài chính quyết toán năm.

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo Tin học văn phòng: office, word, excel cơ bản nâng cao.

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo kinh doanh, tiếp thị online : Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, TaoBao, Telegram.

Các khoá học:
1. EXCEL tổng hợp từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO

2. EXCEL chuyên về HÀM EXCEL

3. EXCEL VBA

4. EXCEL-Thành thạo kế toán tổng hợp trên EXCEL và PHẦN MỀM

5. Luyện thi MOS EXCEL- Chứng chỉ quốc tế 6. POWERPOINT CƠ BẢN

7. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

8. KẾ TOÁN THỰC HÀNH MISA

9. TỰ TẠO PHẦN MỀM - quản lý TIỀN LƯƠNG, NHÂN SỰ, CHẤM CÔNG, KHO

10. KẾ KHAI, QUẾT TOÁN THUẾ, THUẾ GTGT từ A-Z 11. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

12. KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

13. POWERPOINT từ cơ bản đến nâng

Ngoài ra còn khoảng 200 gb video bài giảng các khoá học kinh doanh online: Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, Marketing, Telegram … rất phù hợp với các bạn kinh doanh online

Bạn nào cần tài liệu học tập liên hệ mình điện thoại hoặc zalo

0969299920 - 0963000619 tailieuketoanthuchanh.wordpress.comChia xẻ Bộ tài liệu đào tạo kế toán thực hành cơ bản nâng cao

tlketoanth is offline  
Reply With Quote
Old 09-15-2022, 09:02 AM   #155
tlketoanth
Junior Member
Info
 
Join Date: Aug 2022
Posts: 18
Default

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo kế toán, hướng dẫn kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, hướng dẫn hạch toán chi tiết lên báo cáo tài chính quyết toán năm.

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo Tin học văn phòng: office, word, excel cơ bản nâng cao .

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo kinh doanh, tiếp thị online: Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, TaoBao, Telegram.

Các khoá học:
1. EXCEL tổng hợp từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO

2. EXCEL chuyên về HÀM EXCEL

3. EXCEL VBA

4. EXCEL-Thành thạo kế toán tổng hợp trên EXCEL và PHẦN MỀM

5. Luyện thi MOS EXCEL- Chứng chỉ quốc tế 6. POWERPOINT CƠ BẢN

7. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

8. KẾ TOÁN THỰC HÀNH MISA

9. TỰ TẠO PHẦN MỀM - quản lý TIỀN LƯƠNG, NHÂN SỰ, CHẤM CÔNG, KHO

10. KẾ KHAI, QUẾT TOÁN THUẾ, THUẾ GTGT từ A-Z 11. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

12. KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

13. POWERPOINT từ cơ bản đến nâng

Ngoài ra còn khoảng 200 gb video bài giảng các khoá học kinh doanh online: Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, Marketing, Telegram … rất phù hợp với các bạn kinh doanh online

Bạn nào cần tài liệu học tập liên hệ mình điện thoại hoặc zalo

0969299920 - 0963000619 tailieuketoanthuchanh.wordpress.comChia xẻ Bộ tài liệu đào tạo kế toán thực hành cơ bản nâng cao

tlketoanth is offline  
Reply With Quote
Old 09-15-2022, 11:02 AM   #156
tlketoanth
Junior Member
Info
 
Join Date: Aug 2022
Posts: 18
Default

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo kế toán , hướng dẫn kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, hướng dẫn hạch toán chi tiết lên báo cáo tài chính quyết toán năm.

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo Tin học văn phòng: office, word, excel cơ bản nâng cao.

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo kinh doanh, tiếp thị online : Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, TaoBao, Telegram.

Các khoá học:
1. EXCEL tổng hợp từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO

2. EXCEL chuyên về HÀM EXCEL

3. EXCEL VBA

4. EXCEL-Thành thạo kế toán tổng hợp trên EXCEL và PHẦN MỀM

5. Luyện thi MOS EXCEL- Chứng chỉ quốc tế 6. POWERPOINT CƠ BẢN

7. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

8. KẾ TOÁN THỰC HÀNH MISA

9. TỰ TẠO PHẦN MỀM - quản lý TIỀN LƯƠNG, NHÂN SỰ, CHẤM CÔNG, KHO

10. KẾ KHAI, QUẾT TOÁN THUẾ, THUẾ GTGT từ A-Z 11. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

12. KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

13. POWERPOINT từ cơ bản đến nâng

Ngoài ra còn khoảng 200 gb video bài giảng các khoá học kinh doanh online: Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, Marketing, Telegram … rất phù hợp với các bạn kinh doanh online

Bạn nào cần tài liệu học tập liên hệ mình điện thoại hoặc zalo

0969299920 - 0963000619 tailieuketoanthuchanh.wordpress.comChia xẻ Bộ tài liệu đào tạo kế toán thực hành cơ bản nâng cao

tlketoanth is offline  
Reply With Quote
Old 10-12-2022, 11:35 PM   #157
aboshady
Junior Member
Info
 
Join Date: Dec 2020
Posts: 5
Default

شراء سكراب مكة
كلمة شراء*خردوات مكة*من المعروف أن بعض الشركات الصغيرة التي تقوم بصناعة الأثاث أو حتى صناعة الأدوات المنزلية يتم ترك قطع من المعادن في الداخل ويمكن أن تحصل على السعر المناسب في تلك القطع حتى لو كررت أو تبيعها عن طريق الجملة وبالطبع في تلك الحالة سيتم توفير السيارات المناسبة التي تحمل تلك القطع وجمعها في أسرع وقت من المكان حتى لا تعمل على ازدحام المكان ومن أنواع السكراب الذي نقوم بشرائه التالي:
▪ نعمل على شراء الخردوات الخاصة بالسيارات القديمة.
▪ نعمل على شراء قطع المعادن الخاصة بالماكينات التي يتم إصلاحها ولا تعبر قطع غيار.
▪ نعمل على شراء القطع البلاستيكية.
▪ نعمل على شراء الخردوات الخاصة بالأثاث القديم.
شراء أدوات المطاعم مكة
بكلمة شراء أدوات المطاعم سكراب عندما يكون هناك أدوات قديمة مثل أدوات المطاعم والتي تتعدد أنواعها وترغب في بيعها فيجب أن تتواصل على شراء سكراب بجدة وسنحضر في الحال ومن أهم المميزات التي تحصل عليها عندما تقوم بالبيع إلى شراء سكراب بجدة التالي:
▪ بالنسبة إلى الأواني المصنوع من المعادن الحديدة فانه يتم بيعها بالكيلو تبعا إلى سعر السوق.
▪ يتم العمل على شراء الأدوات التي تكون جديدة بسعر مقارب إلى سعرها.
▪ شراء الأواني والأطباق بكل أشكالها سواء كانت مصنوعة من الخزف أو المعدن.
شراء البوتاجازات والأفران سواء التي تعمل أو المهلكة.
▪ يتم العمل على شراء الأواني الكبيرة التي تستخدم في إعداد الأطعمة والمصنوعة من الكهرباء.
الهدد عندما يكون هناك مباني قديمة فأن الأفضل أن يتم إزالتها حتى يتم الحفاظ على حياة الأفراد بداخله وبالطبع عندما يتم هدد تلك المباني فانه يتم جمع الخردوات التي تتواجد في المباني ويتم بيعها من خلال شراء سكراب بجدة وبالطبع من ضمن المعادن التي يتم شراءها الحديد المسلح لتلك المباني وأيضا يتم مع القرميد أو البلوك من المكان ويتم شرائه أيضا وبالطبع يتم العمل على هدد المباني بالطريقة الصحيحة من العالي إلى الأسفل أو حتى عن طريق التفجير ولكن للعميل هو الذي يحدد طريقة الهدد وعندما يتم تجميع خردوات الهدد يتم التالي:
نعمل على استخدام الأوناش والشوك الرافعة حتى يتم استخراج الحديد.
يتم العمل على استخدام العمالة حتى يتم تخليص الجديد من الاسمنت.
شراء سكراب بمكة
شراء سكراب مكة
شراء خردة مكة
سكراب مكة
شراء سكراب وحديد ونحاس بمكة
محلات سكراب في مكة
مين يشتري السكراب بمكة
شراء حديد سكراب بمكة
▪ يتم العمل على التخلص من القطع البلاستكية الخاصة بالسباكة فتعتبر من أهم الخردوات ويتم إعادة تدويرها في الصناعات البلاستكية.
▪ يتم الحصول على الخزانات القديمة التي تقع على المباني وخاصة التي تكون غير صالحة للاستخدام.
▪ بالطبع عملية الحصول على الخردوات القديمة أمر مربح لأنه يم العمل على إعادة تدويرها ودخولها في صناعات أخري.
▪ يتم العمل على إذابة المعادن حتى يتم استخدامها بشكل جديد مثل الحصول على حديد تسليح جديد.
▪ يتم العمل على تلميع القطع التي عليها صدأ ويتم طلائها حتى يتم استخدامها.
شراء أرفف سوبر ماركت مكة
شراء الأرفف سوبر ماركت عندما يكون لديك سوبر ماركت قديم وترغب في تجديده يجب أن تقوم بتجديد المكان بالكامل بداية من الأرفف وماكينات الدفع الآلي وأيضا المخازن التي تتواجد فيها من خلال التنظيف والقيام برش المخازن حتى لا يكون هناك إي حشرات أو إي مشاكل يمكن أن تصيب المنتجات ومن ضمن ما يتم شرائه من خردوات السوبر ماركت التالي:
▪ نعمل على شراء الأرفف المصنوع من الأخشاب.
▪ نعمل على شراء الحوامل المصنوعة من المعدن.
▪ يتم العمل على شراء السلال والسيارات الخاصة بوضع المنتجات للمستهلكين حتى يتم تجديها.
▪ يتم العمل على شراء ماكينات الصرف أو أيضا الفواصل بين الرفوف.
▪ يتم العمل على شراء الخردوات الثقيلة وعمل على إعادة تقطيعها وإدخالها في صناعات أخرى.
▪ بالطبع نعمل على بيع بعض القطع الصغيرة التي يحتاج إليها بعض تجاري الدورات في تجارتهم.
شراء الأرفف المستودعات مكة
بكلمة*شراء الأرفف المستودعات بجدة*عندما تكون صاحب مستودع قديم سواء كان لحفظ الأثاث أو حتى المستودعات الخاصة بالمصانع وترغب في عمل إحلال وتجديد لذلك المكان فأن الأفضل أن لا تقوم بإلقاء الأرفف والمعادن التي تكون داخل المستودع لأنه يمكن أن تقوم بإعادة تدويرها وإدخالها في المستودع الجديد أو حتى القيام بالتخلص منها عن طريق البيع وشراء القطع والخامات التي ترغب في الحصول عليها.
شراء أثاث فلل مكة
يتميز أثاث الفلل بالفخامة والأناقة والدقة لأنه يعكس جمالية المكان الذي يتواجد فيه ويضيف لمسة من التميّز إليه. فنحن نقوم بشراء أثاث الفلل بجدة بأعلى الأسعار كل ما عليكم هو الاتصال على أرقمنا عندما ترغبون في تغير هذا الأثاث.
شراء أثاث قصور مكة
أثاث القصور من ارقي واغلي الأثاث ولكن مع مرور الزمن وحب التغير يقوم بعض الأشخاص بتغير هذا الأثاث وحرصا مننا على ألا تهدر وقتك ومالك في التخلص من هذا الأثاث فنحن نقوم بشراء هذا الأثاث بأعلى الأسعار كي تستفيد من ثمن هذا الأثاث القيم.
شراء الأثاث الفاخر مكة
يصنع الأثاث الفاخر من أجود الأخشاب الموجودة لذا فهو غالى الثمن ومع مرور الزمن وحب التغير إلى ما هو جديد في موديلات الأثاث يضطر البعض إلى التخلص من الأثاث الفاخر القديم فنحن نقوم بهذه المهمة لتوفير الوقت والجهد في التخلص من الأثاث الفاخر القديم كل ما عليك هو الاتصال ب*شراء الأثاث الفاخر بجدة*ونحن نقوم بالتواصل معكم وشراء هذا الأثاث بأعلى الأسعار.
في النهاية كل ما عليك إذا كان لديك خردة سكراب وتريد بيعها بأفضل الأسعار كل ما عليك هو التواصل على*شراء سكراب بجدة*وسوف تحصل على كل التفاصيل من نقل الخردة وشرائها، كما أننا لدينا فرعنا في الدمام من خلال*شراء سكراب بالدمام.
aboshady is offline  
Reply With Quote
Old 11-16-2022, 10:07 AM   #158
bac12345
Junior Member
Info
 
Join Date: Mar 2022
Posts: 8
Default

Cảm ơn bạn đã chia sẻ mình sẽ tham khảo thêm hy vọng okBạn ơi bên mình chuyên cung cấp bạn quan tâm liên hệ với bên mình nhatiêu chuẩn giường bệnh
bac12345 is offline  
Reply With Quote
Old 12-12-2022, 12:33 AM   #159
trfaantihtuh23
Senior Member
Info
 
Join Date: Feb 2022
Posts: 3,209
Default

fashion boy shoes Liên hệ với mình nha
trfaantihtuh23 is offline  
Reply With Quote
Old 12-12-2022, 12:41 AM   #160
trfaantihtuh23
Senior Member
Info
 
Join Date: Feb 2022
Posts: 3,209
Default

fashion boy shoes em ở đồng tháp vừa nhắn tin cho bác đấy có gì mai gửi cho em nha số điện thoại em la 0945678939
trfaantihtuh23 is offline  
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off