Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Fan Club > Lounge

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 09-30-2016, 11:52 PM   #1
duonganvien25
Banned
Info
 
Join Date: Sep 2016
Posts: 169
Default Chuyển nhà thành hưng 3

Chuyển nhà thành hưng Chuyển nhà trọn góiTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra tại hội trường Diên Hồng của Quốc hội sáng nay, 18/7.

Tổng Bí thư dẫn báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ trên 99% cử tri đi bầu.

Cơ cấu thành phần đại biểu cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, chất lượng đại biểu được nâng lên, tỉ lệ đại biểu là phụ nữ, nguời dân tộc tiểu số, tuổi trẻ, trình độ đại học đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước.
Tổng Bí thư: "Công tác cán bộ đã được chuẩn bị tốt, cơ bản giới thiệu được những người tài, đức đại diện cho nhân dân".
Theo Tổng bí thư, thành công này môt lần nữa khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của nhân dân ta, thể hiện niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và tinh thần đoàn kết dân tộc.

“Tinh thần làm chủ và sự ủng hộ của nhân dân, thực hiện nguyên tắc công khai, công bằng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật đã tạo thành sức mạnh thành công của cuộc bầu cử” – Tổng Bí thư nhấn mạnh. Chuyển nhà thành hưng

Thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử, theo Tổng Bí thư, có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố và tăng thêm lòng tin của người dân với Đảng, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, nhà nước và nhân dân, tạo tiền đề cho việc thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Nhiệm kỳ hoạt động 4 năm mới của các cơ quan nhà nước do người dân bầu ra chắc chắn cũng sẽ đáp ứng ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, hành động vì cuộc sống phồn thịnh của nhân dân.

Tổng Bí thư khẳng định: “Chúng ta đã làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, cơ bản giới thiệu được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân”.

Nói về những hạn chế của cuộc bầu cử lần này, Tổng Bí thư cũng lưu ý, có những vấn đề cần đánh giá kỹ để rút kinh nghiệm, cần thảo luận phân tích kỹ những khuyết điểm, để tránh cho lần bầu cử tiếp theo.

Cuối phần phát biểu, Tổng Bí thư nhắc nhở, nhiệm vụ đặt ra cho Quốc hội, cho các đại biểu dân cử thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi Quốc hội, mỗi đại biểu phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu nhân dân. Trước hết, Tổng Bí thư yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XIV, một kỳ họp quan tọng với nhiệm vụ hoàn thiện bộ máy nhà nước, xem xét kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và định hướng những việc quan trọng nhất cần làm trong năm nay
duonganvien25 is offline  
Reply With Quote
 

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off