Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Strefa użytkowników > Wskazówki, porady i poradniki

Closed Thread
 
Thread Tools Display Modes
Old 03-13-2013, 07:35 PM   #1
Elisiv
Senior Member
Info
 
Join Date: Mar 2013
Posts: 179
Default Licencje handlowe

Istnieją 4 handlowe reputacje: 1, 2, 3 i 4 handlowej gildii. Przywódców Gildii Handlowych którzy dają specjalne zadania na powiększenie reputacji, można znaleźć w Fragorsku, koło Aukcji. Poziom reputacji postaci można sprawdzić w informacji o postaci, w zakładce "Chwała".

Reputacja ma wpływ na wysokość podatku na aukcjach. Cztery Gildie Handlowe odpowiadają czterem stopniom jakości rzeczy:
4 gildia handlowa - zielona
3 gildia handlowa - niebieska
2 gildia handlowa - złota
1 gildia handlowa - fioletowa


Sposoby zdobycia licencji dla kolejnej Handlowej gildii

Aby zdobyć wstęp do kolejnej wyższej gildii handlowej należy zdobyć licencję. Licencję można zdobyć na dwa sposoby:
*można otworzyć dodatkowe zakładki w sklepie. Wtedy tam można kupić licencje handlowe.
*można podnieść reputację handlową u gildii niższego poziomu do stopnia Szanowany. Wtedy otrzymuje się osiągnięcie i licencję.
Na przykład, żeby otrzymać licencję handlową 3. gildii, powinniście podnieść reputację w 4. gildii handlowej do poziomu Szanowany, po czym otrzymujecie odpowiednie osiągnięcie oraz 'Licencja na handel' .

Sposoby zdobywania reputacji handlowej

Stosunki z gildiami handlowymi można poprawić na kilka sposobów:
Wykonując codzienne zadania od Przywódców poszczególnych gildii
Wykonując zadania (+1 do reputacji 4. gildii handlowej)
Oddając Medaliony silnego atlety, które wypadają w różnych Jaskiniach

Medaliony

Medaliony silnego atlety - przedmioty które wypadają z zabitych potworów w różnych jaskiniach. Można je również kupić w sklepie.
Zielony medalion silnego atlety - potrzebny do ukończenia misji dla przywódcy 4. gildii handlowej. Wypada z potworów elit w łatwych jaskiniach
Niebieski medalion silnego atlety - potrzebny do ukończenia misji dla przywódcy 3. gildii handlowej. Wypada z bossów w łatwych jaskiniach
Złoty medalion silnego atlety - potrzebny do ukończenia misji dla przywódcy 2. gildii handlowej. Wypada z potworów elit w trudnych jaskiniach
Fioletowy medalion silnego atlety - potrzebny do ukończenia misji dla przywódcy 1. gildii handlowej. Wypada z bossów w trudnych jaskiniach jaskiniach
Przywódcy gildii handlowych znajdują się we Fragorsku, w Związku zawodowym.


Dla osób mniej cierpliwych istnieje jeszcze jeden sposób:
Po zakupieniu odpowiedniej liczby szmaragdów w przeciągu 30 dni dostaje się licencje na pocztę:
3 = 10k - Przy zakupie 10 tysięcy szmaragdów dostajemy licencje handlową 3 cechu kupców
2 = 50k - Przy zakupie 50 tysięcy szmaragdów dostajemy licencje handlową 2 cechu kupców
1 = 100k - Przy zakupie 100 tysięcy szmaragdów dostajemy licencje handlową 1 cechu kupców


Uwaga!!Aby dostać licencje ilość szmaragdów wymagana musi być w podstawie ( promocje nie są liczone )

Last edited by Elisiv; 03-26-2014 at 07:20 PM..
Elisiv is offline  
Closed Thread

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off