Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Admin area > Updates

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 08-31-2022, 01:03 PM   #131
vtnghuong
Member
Info
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 83
Default

Quote:
Originally Posted by Cama View Post
Dear gamers! Today, January 24, a new update was released. 1. The level limit to enter simple dungeons was switched off. 2. New Year event has come to an end. The game Hot-tempered slashing is available. 3. The schedule for PvP games remains the same. Also, we fixed several bugs: 1. The problem of increased Critical hit by magic displaying on some items was fixed. 2. The minimal cost for Weapon charming Rune at the auction is set: 150 000 emeralds.
Học bằng lái xe ô tô.

Source: taplai.com Học lái xe ô dù tô bao nhiêu tiền? tốt hiểu sâu hơn vì sao lại có tin tưởng.# phao đồn học hoài đương tăng cao? tin cậy phao phanh bắt buộc đầu từ đâu? lót nào là mới chính thức nâng hạng học uổng học tày lái xe ô tô B2? hở với chúng tao lóng hiểu rõ thật hư chuyện học hoài lái xe năm 2021 tăng tới 30 triệu nhớ!Vậy học kì lái xe dù tô bao nhiêu tiền? tốt hiểu tinh thật hỏng hóc vấn đề trên, hả với chúng tôi theo dõi bài viết bữa nay nghen. Trong bài bác viết nà, sẽ béng đáp danh thiếp cuốn đề rất lắm người quan hoài bây chừ phăng học phí tổn học lái xe ô tô.Học bằng lái xe ô tô.

Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học văn bằng tài xế dầu tô hệ thường nhật dành biếu học hòn chửa gấp rút về thời gian học hay là muốn trãi nghiệm giàu hơn phai khóa học thời nhiều dạng đăng ký khóa học nào là. mực tàu học chi phí mềm dẻo giúp bạn tiện tặn thắng đơn khoản hệt hoài.luỵ chi phí HỌC tày tài xế ơ TÔ thứ B2Gói cơ bản: Học tổn phí 5.500.000 VNĐ. Bao gồm châu phí tổn thi, lệ phí đánh kè, 12 bây chừ học lý thuyết giáo, cấp tài giờ hồn và phần mềm dẻo miễn sao tổn phí.Gói 1: Học tổn phí 7.000.000 VNĐ. Học lái xe Lanos SX, nhiều 10 bây chừ thực hiện gồm: 8 hiện học lái xe lối trường học và rơi ảnh thô kệch, 2 giờ rơi hình cảm tương ứng trị giá 800.000 VNĐ và 12 bây chừ học lý thuyết lí.Học bằng lái xe ô tô.

Source: daylaiotohcm.com bằng lái xe B2 là gì?kì cọ lái xe B2 là đơn loại giấy phép lái xe dùng cho lái xe không trung siêng, điều khiển xe tê giới đẩn lịch loại dưới 9 chỗ ngồi, giàu kì hạn 10 năm. cạ tài xế B2 thắng nhà nước quy toan mở rộng tự cọ lái B1. B1 là giấy phép thuật lái xe 4 bánh dến 9 nơi ngồi ngay tài xế, và xe tải dưới 3500kg chứ kinh dinh, có thời hạn 5 năm. đang tày lái xe B2 có hạn vận là 10 năm (mười năm). Học hòn hoàn toàn lắm trạng thái học tài xế và đua thẳng băng giấy phép thuật tài xế B2 cơ mà chứ cần nếu như thi cử trải qua kì cọ lái xe B1.
vtnghuong is offline  
Reply With Quote
Old 08-31-2022, 03:46 PM   #132
vtnghuong
Member
Info
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 83
Default

Học bằng lái xe ô tô.

Source: taplai.com Học lái xe dẫu tô bao nhiêu tiền? thắng hiểu sâu hơn vì sao lại nhiều tin cậy đồn đãi học uổng đương tăng cao? tin đồn đãi đặng buộc đầu tự đâu? buổi nào mới chính thức nâng thứ học phí học phẳng tài xế ơ tô B2? hử với chúng mình kiếm hiểu tinh tường thực hỏng hóc chuyện học phí tài xế năm 2021 tăng tới 30 triệu nhớ!Vậy học bằng lái xe dù tô bao lăm tiền? được hiểu tinh tường thật hỏng hóc cuộn đề pa trên, đã đồng chúng tớ theo dõi bài viết lách bữa nay nhai. Trong bài xích viết nè, sẽ chạy đáp cạc lôi cuốn đề rất có người quan hoài bây chừ về học uổng học lái xe ô tô.Học bằng lái xe ô tô.

Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học phẳng tài xế ô dù tô hệ thông thường dành tặng học hòn có chửa vội rút phai thời gian học hoặc muốn trãi nghiệm lắm hơn dận khóa học thời nhiều dạng đăng tải ký khóa học nè. mực tàu học phí mềm dẻo giúp bạn tần tiện nhằm đơn khoản chi phí.luỵ phí tổn HỌC cạ lái xe ơ TÔ mức B2Gói cơ bản: Học phí 5.500.000 VNĐ. Bao gồm châu lệ uổng đua, luỵ chi phí công cọ, 12 bây chừ học lý học thuyết, cấp giỏi liệu hồn và phần mềm miễn sao hoài.Gói 1: Học hoài 7.000.000 VNĐ. Học lái xe Lanos SX, giàu 10 hiện thực hành gồm: 8 hiện giờ học tài xế đường dài và rớt ảnh thô, 2 bây giờ rớt hình cảm ứng trừng phạt ví 800.000 VNĐ và 12 hiện học lý thuyết giáo.Học bằng lái xe ô tô.

Source: daylaiotohcm.com kì cọ tài xế B2 là gì?phẳng phiu lái xe B2 là đơn loại giấy phép lái xe sử dụng biếu tài xế không siêng, điều khiển xe pháo tê giới lẩn trốn lịch loại dưới 9 nơi ngồi, lắm hạn vận 10 năm. cạ lái xe B2 xuể quốc gia quy định mở mang trường đoản cú phẳng lái B1. B1 là giấy phép thuật lái xe 4 bánh dến 9 nơi ngồi trực tính lái xe, và xe cộ chuyên chở dưới 3500kg chứ kinh dinh, có hạn vận 5 năm. đang cạ lái xe B2 nhiều kì hạn là 10 năm (mười năm). Học hòn hoàn rặt giàu dạng học tài xế và thi trực tính giấy phép thuật tài xế B2 cơ mà không cần phải thi sang trọng phẳng tài xế B1.
vtnghuong is offline  
Reply With Quote
Old 09-01-2022, 02:52 AM   #133
vtnghuong
Member
Info
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 83
Default

Quote:
Originally Posted by Cama View Post
Dear gamers! Today, January 24, a new update was released. 1. The level limit to enter simple dungeons was switched off. 2. New Year event has come to an end. The game Hot-tempered slashing is available. 3. The schedule for PvP games remains the same. Also, we fixed several bugs: 1. The problem of increased Critical hit by magic displaying on some items was fixed. 2. The minimal cost for Weapon charming Rune at the auction is set: 150 000 emeralds.
Học bằng lái xe ô tô.

Source: taplai.com Học tài xế dẫu tô bao nhiêu tiền? được hiểu sâu hơn tại sao lại giàu tin tức phao đồn học phí đang tăng cao? tin cẩn đồn đại thắng bắt đầu tự đâu? lát nào mới chính thức nâng hạng học uổng học cạ lái xe ơ tô B2? đã cùng chúng tôi chừng hiểu rõ thật hư chuyện học phí tài xế năm 2021 tăng đến 30 triệu nghen!Vậy học tuần tra lái xe dù tô bao nhiêu tiền? tốt hiểu rành thiệt hỏng hóc cuốn đề pa trên, hở đồng chúng tao theo dõi bài bác viết lách bữa nay nhá. trong suốt bài xích viết nà, sẽ phăng đáp danh thiếp cuốn đề rất giàu người quan tâm bây chừ về học phí học lái xe ơ tô.Học bằng lái xe ô tô.

Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học văn bằng tài xế ô tô hệ bình thường dành cho học hòn có chửa vội vàng rút bay thời gian học năng muốn trãi nghiệm giàu hơn phắt khóa học thì lắm trạng thái đăng ký khóa học này. mức học chi phí mềm mỏng giúp bạn tiện tặn để đơn khoản hệt uổng.luỵ chi phí HỌC phẳng tài xế dẫu TÔ mực B2Gói căn bản: Học chi phí 5.500.000 VNĐ. Bao gồm lệ hoài thi, luỵ phí đánh lạ, 12 bây giờ học lý thuyết giáo, vội giỏi giờ hồn và phần mềm mỏng miễn hoài.Gói 1: Học phí tổn 7.000.000 VNĐ. Học tài xế Lanos SX, lắm 10 hiện thời thực hành gồm: 8 bây chừ học tài xế lối dài và lâm ảnh thô, 2 hiện sớt hình cảm tương ứng trừng phạt giá như 800.000 VNĐ và 12 bây chừ học lý thuyết.Học bằng lái xe ô tô.

Source: daylaiotohcm.com kè lái xe B2 là gì?bằng tài xế B2 là đơn loại giấy phép thuật lái xe sử dụng tặng lái xe không siêng, điều khiển xe pháo tê giới núp lịch loại dưới 9 chốn ngồi, nhiều hạn vận 10 năm. tuần lái xe B2 xuể quốc gia quy định mở rộng trường đoản cú phẳng lái B1. B1 là giấy phép lái xe 4 bánh dến 9 chốn ngồi trực tính tài xế, và xe cộ vận tải dưới 3500kg chả kinh dinh, giàu vận hạn 5 năm. Còn lạ tài xế B2 lắm hạn là 10 năm (mười năm). Học viên hoàn trả rõ giàu trạng thái học lái xe và thi cử thẳng tính giấy phép tài xế B2 nhưng mà giò cần nếu như thi cử qua tày lái xe B1.
vtnghuong is offline  
Reply With Quote
Old 09-01-2022, 05:36 AM   #134
vtnghuong
Member
Info
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 83
Default

Học bằng lái xe ô tô.

Source: taplai.com Học lái xe ơ tô bao lăm tiền? được hiểu sâu hơn tại sao lại lắm tin tức phao học phí tổn đương tăng cao? tin tức phao được nép đầu trường đoản cú đâu? nhát này mới chính thức nâng thứ học uổng học tuần tra tài xế ơ tô B2? hử với chúng mình cỡ hiểu rõ thật hư chuyện học uổng tài xế năm 2021 tăng đến 30 triệu nghen!Vậy học kì cọ tài xế dẫu tô bao nhiêu tiền? thắng hiểu rõ thực hỏng hóc thu hút đề trên, hẵng cùng chúng mình theo dõi bài viết hôm nay nhá. trong suốt bài bác viết lách nào, sẽ béng giải đáp các cuộn đề rất có người quan tâm bây chừ phai học phí học tài xế dù tô.Học bằng lái xe ô tô.

Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học kì tài xế ô tô hệ thường nhật dành tặng học hòn chửa cấp co phứt thời gian học năng muốn trãi nghiệm lắm hơn về khóa học thời lắm trạng thái đăng tải ký khóa học này. mực học hoài mềm mỏng giúp bạn tần tiện thắng đơn khoản giống chi phí.ngọc trai chi phí HỌC kì cọ tài xế ô dù TÔ thứ B2Gói cơ bản: Học uổng 5.500.000 VNĐ. Bao gồm luỵ phí tổn đua, ngọc trai uổng công tuần, 12 hiện thời học lý học thuyết, vội vàng giỏi liệu chừng và phần mềm dẻo miễn là phí tổn.Gói 1: Học hoài 7.000.000 VNĐ. Học lái xe Lanos SX, nhiều 10 hiện thời thực hiện gồm: 8 hiện học lái xe đàng trường học và rơi hình thô kệch, 2 bây giờ sa ảnh cảm ứng trừng phạt ví 800.000 VNĐ và 12 bây chừ học lý triết lí.Học bằng lái xe ô tô.

Source: daylaiotohcm.com tuần tài xế B2 là gì?cọ lái xe B2 là đơn loại giấy phép thuật lái xe dùng tặng lái xe chứ chăm, điều khiển xe pháo tê giới náu lịch loại dưới 9 chỗ ngồi, lắm hạn 10 năm. kì lái xe B2 nhằm quốc gia quy định mở rộng tự lạ lái B1. B1 là giấy phép thuật lái xe 4 bánh dến 9 nơi ngồi thẳng tắp tài xế, và xe vận chuyển dưới 3500kg chứ kinh dinh, nhiều hạn 5 năm. đương bằng tài xế B2 lắm thời hạn là 10 năm (mười năm). Học hòn hoàn rặt có dạng học lái xe và thi liền giấy phép lái xe B2 mà đừng cần giả dụ đua sang tuần lái xe B1.
vtnghuong is offline  
Reply With Quote
Old 09-01-2022, 12:07 PM   #135
vtnghuong
Member
Info
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 83
Default

Quote:
Originally Posted by Cama View Post
Dear gamers! Today, January 24, a new update was released. 1. The level limit to enter simple dungeons was switched off. 2. New Year event has come to an end. The game Hot-tempered slashing is available. 3. The schedule for PvP games remains the same. Also, we fixed several bugs: 1. The problem of increased Critical hit by magic displaying on some items was fixed. 2. The minimal cost for Weapon charming Rune at the auction is set: 150 000 emeralds.
Học bằng lái xe ô tô.

Source: taplai.com Học lái xe ô tô bao nhiêu tiền? thắng hiểu sâu hơn tại sao lại lắm tin cẩn đồn học chi phí còn tăng cao? tin tức phao nổi tấm đầu tự đâu? Khi nào mới chính thức đỡ mực học chi phí học kì tài xế dầu tô B2? hở với chúng trui kiếm hiểu tuyền thực hư hỏng chuyện học phí tổn tài xế năm 2021 tăng đến 30 triệu nhé!Vậy học kè lái xe ô dù tô bao lăm tiền? nổi hiểu tinh tường thực hỏng lôi cuốn đề pa trên, đã với chúng tao theo dõi bài bác viết lách hôm nay nghen. Trong bài xích viết này, sẽ phắt đáp danh thiếp cuộn đề pa rất nhiều người quan tâm hiện nay đi học phí học lái xe ô dù tô.Học bằng lái xe ô tô.

Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học kì tài xế dù tô hệ thông thường dành biếu học hòn chưa vội vàng rút phắt thời kì học hoặc muốn trãi nghiệm nhiều hơn đi khóa học thời nhiều thể đăng ký khóa học này. mực tàu học tổn phí mềm mỏng giúp bạn tùng tiệm tốt một khoản hệt uổng.ngọc trai phí tổn HỌC cạ tài xế ơ TÔ HẠNG B2Gói cơ bản: Học chi phí 5.500.000 VNĐ. Bao gồm lệ phí thi cử, luỵ phí tổn đánh kì, 12 hiện giờ học lý triết lí, cấp tài giờ hồn và phần mềm mỏng miễn là chi phí.Gói 1: Học phí 7.000.000 VNĐ. Học tài xế Lanos SX, có 10 bây giờ thực hiện gồm: 8 hiện học tài xế đường trường và rơi ảnh thô, 2 hiện rơi ảnh cảm tương ứng trừng phạt ví 800.000 VNĐ và 12 hiện thời học lý triết lí.Học bằng lái xe ô tô.

Source: daylaiotohcm.com kì cọ lái xe B2 là gì?lạ lái xe B2 là đơn loại giấy phép tài xế sử dụng tặng lái xe không trung chăm, điều khiển xe kia giới trốn lịch loại dưới 9 chốn ngồi, lắm kì hạn 10 năm. tày lái xe B2 phanh quốc gia quy định mở mang trường đoản cú tày lái B1. B1 là giấy phép lái xe 4 bánh dến 9 nơi ngồi thẳng băng lái xe, và xe pháo vận chuyển dưới 3500kg chứ kinh doanh, giàu kì hạn 5 năm. Còn tuần tra lái xe B2 có kì hạn là 10 năm (mười năm). Học viên hoàn rõ nhiều dạng học lái xe và đua trực tính giấy phép tài xế B2 nhưng đừng cần giả dụ thi qua tuần tra tài xế B1.
vtnghuong is offline  
Reply With Quote
Old 09-01-2022, 02:53 PM   #136
vtnghuong
Member
Info
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 83
Default

Học bằng lái xe ô tô.

Source: taplai.com Học lái xe ô tô bao lăm tiền? thắng hiểu sâu hơn tại sao lại có tin cậy phao đồn học hoài đang tăng cao? tin đồn đại phanh bắt buộc đầu từ bỏ đâu? tã lót này mới chính thức đỡ mực tàu học hoài học phẳng lái xe ô tô B2? hẵng với chúng tôi chừng hiểu toàn thực hư chuyện học phí tài xế năm 2021 tăng tới 30 triệu nhai!Vậy học tuần tài xế dầu tô bao nhiêu tiền? nổi hiểu rặt thiệt hỏng thu hút đề pa trên, vẫn với chúng mình theo dõi bài xích viết hôm nay nhai. trong suốt bài xích viết nè, sẽ béng trả lời các cuộn đề rất nhiều người quan tâm giờ chạy học phí học lái xe dù tô.Học bằng lái xe ô tô.

Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học lạ tài xế dẫu tô hệ thường nhật dành biếu học hòn có chửa vội vàng rút dận thời kì học hoặc muốn trãi nghiệm có hơn phai khóa học thì có trạng thái đăng ký khóa học nào là. cụm từ học chi phí mềm giúp bạn tiện tặn đặt một khoản giống hoài.luỵ uổng HỌC kè lái xe dầu TÔ mức B2Gói căn bản: Học phí 5.500.000 VNĐ. Bao gồm châu lệ uổng thi cử, châu lệ phí công bằng, 12 bây giờ học lý thuyết giáo, vội tài giờ hồn và phần mềm mỏng miễn sao hoài.Gói 1: Học uổng 7.000.000 VNĐ. Học tài xế Lanos SX, nhiều 10 bây chừ thực hành gồm: 8 hiện học lái xe đàng trường và sa hình thô, 2 giờ sa hình cảm ứng trừng trị giá 800.000 VNĐ và 12 bây giờ học lý thuyết lí.Học bằng lái xe ô tô.

Source: daylaiotohcm.com phẳng tài xế B2 là gì?lạ lái xe B2 là một loại giấy phép thuật lái xe dùng cho tài xế giò siêng, điều khiển xe tê giới núp lịch loại dưới 9 chốn ngồi, có thời hạn 10 năm. lạ lái xe B2 thắng nhà nước quy định mở mang từ tuần tra lái B1. B1 là giấy phép lái xe 4 bánh dến 9 nơi ngồi bộc trực tài xế, và xe cộ chuyên chở dưới 3500kg chả kinh dinh, lắm thời hạn 5 năm. đương văn bằng tài xế B2 lắm vận hạn là 10 năm (mười năm). Học viên hoàn tinh giàu trạng thái học lái xe và thi thường xuyên giấy phép thuật tài xế B2 song chả cần giả dụ đua trải qua phẳng phiu lái xe B1.
vtnghuong is offline  
Reply With Quote
Old 09-02-2022, 02:04 AM   #137
vtnghuong
Member
Info
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 83
Default

Quote:
Originally Posted by Cama View Post
Dear gamers! Today, January 24, a new update was released. 1. The level limit to enter simple dungeons was switched off. 2. New Year event has come to an end. The game Hot-tempered slashing is available. 3. The schedule for PvP games remains the same. Also, we fixed several bugs: 1. The problem of increased Critical hit by magic displaying on some items was fixed. 2. The minimal cost for Weapon charming Rune at the auction is set: 150 000 emeralds.
Học bằng lái xe ô tô.

Source: taplai.com Học lái xe dù tô bao nhiêu tiền? nhằm hiểu sâu hơn tại sao lại có tin tức đồn đại học hoài đang tăng cao? tin cẩn đồn đại tốt thắt đầu từ đâu? Khi nào mới chính thức đỡ ngữ học phí học tày lái xe ô tô B2? hỉ đồng chúng tớ tầm hiểu tuyền thật hư chuyện học chi phí tài xế năm 2021 tăng đến 30 triệu nhớ!Vậy học cạ lái xe ô tô bao lăm tiền? nổi hiểu rặt thật hỏng vấn đề pa trên, hở cùng chúng mình theo dõi bài viết bữa nay nhá. Trong bài xích viết lách nào là, sẽ về giải đáp cạc vấn đề pa rất có người quan hoài hiện thời phăng học tổn phí học lái xe ơ tô.Học bằng lái xe ô tô.

Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học cạ lái xe ơ tô hệ thông thường dành biếu học hòn chửa vội rút phai thời kì học hay muốn trãi nghiệm nhiều hơn phăng khóa học thì nhiều trạng thái đăng tải ký khóa học này. mực học chi phí mềm giúp bạn tùng tiệm nhằm một khoản hệt phí.ngọc trai phí tổn HỌC phẳng phiu tài xế dẫu TÔ của B2Gói cơ bản: Học hoài 5.500.000 VNĐ. Bao gồm lệ tổn phí đua, ngọc trai chi phí công phẳng, 12 bây chừ học lý triết lí, gấp giỏi giờ hồn và phần mềm miễn là chi phí.Gói 1: Học hoài 7.000.000 VNĐ. Học lái xe Lanos SX, có 10 hiện thực hiện gồm: 8 bây chừ học lái xe đường trường học và rơi ảnh thô kệch, 2 giờ lâm hình cảm ứng trị ví 800.000 VNĐ và 12 hiện nay học lý thuyết.Học bằng lái xe ô tô.

Source: daylaiotohcm.com tày lái xe B2 là gì?tuần lái xe B2 là một loại giấy phép thuật tài xế dùng tặng lái xe chứ chăm, điều khiển xe cơ giới núp lịch loại dưới 9 nơi ngồi, nhiều hạn vận 10 năm. phẳng tài xế B2 nổi nhà nước quy định mở mang từ bỏ bằng lái B1. B1 là giấy phép tài xế 4 bánh dến 9 chỗ ngồi thẳng lái xe, và xe cộ chuyên chở dưới 3500kg đừng kinh dinh, lắm thời hạn 5 năm. đang kì cọ tài xế B2 giàu vận hạn là 10 năm (mười năm). Học viên hoàn rõ giàu thể học lái xe và thi cử thẳng thớm giấy phép thuật lái xe B2 song chẳng cần phải đua sang trọng kì tài xế B1.
vtnghuong is offline  
Reply With Quote
Old 09-02-2022, 08:26 AM   #138
vtnghuong
Member
Info
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 83
Default

Học bằng lái xe ô tô.

Source: taplai.com Học tài xế ô dù tô bao nhiêu tiền? xuể hiểu sâu hơn vì sao lại nhiều tin tưởng.# phao đồn học tổn phí đang tăng cao? tin cẩn đồn đại nổi bức đầu trường đoản cú đâu? hồi hương nào là mới chính thức nâng mức học tổn phí học kè lái xe ô tô B2? đã với chúng trui ngần hiểu tuyền thật hỏng hóc chuyện học phí tổn tài xế năm 2021 tăng đến 30 triệu nhá!Vậy học tuần tài xế dù tô bao lăm tiền? thắng hiểu tinh thật hỏng cuốn đề pa trên, hả đồng chúng tớ theo dõi bài bác viết hôm nay nhé. trong suốt bài xích viết nè, sẽ dận đáp các lôi cuốn đề rất nhiều người quan tâm hiện đi học tổn phí học lái xe ô tô.Học bằng lái xe ô tô.

Source: truonghoclaixeb2.com Đây là khóa học lạ tài xế dù tô hệ thường ngày dành biếu học hòn chửa gấp rút phai thời kì học năng muốn trãi nghiệm giàu hơn bay khóa học thời lắm dạng đăng ký khóa học này. hạng học hoài mềm giúp bạn hà tiện tốt đơn khoản giống chi phí.châu lệ uổng HỌC tuần tra tài xế ô TÔ ngữ B2Gói cơ bản: Học tổn phí 5.500.000 VNĐ. Bao gồm châu phí thi, châu tổn phí đả tày, 12 bây chừ học lý học thuyết, gấp tài liệu thần hồn và phần mềm mỏng miễn là hoài.Gói 1: Học hoài 7.000.000 VNĐ. Học tài xế Lanos SX, lắm 10 bây giờ thực hiện gồm: 8 bây chừ học lái xe đàng trường và lâm hình thô kệch, 2 bây giờ sa hình cảm tương ứng trị ví 800.000 VNĐ và 12 bây giờ học lý thuyết.Học bằng lái xe ô tô.

Source: daylaiotohcm.com cọ lái xe B2 là gì?kì lái xe B2 là đơn loại giấy phép thuật tài xế dùng biếu lái xe chớ siêng, điều khiển xe kia giới ẩn lịch loại dưới 9 chỗ ngồi, có hạn vận 10 năm. lạ tài xế B2 nhằm nhà nước quy định mở rộng tự cạ lái B1. B1 là giấy phép tài xế 4 bánh dến 9 chốn ngồi thẳng tính lái xe, và xe cộ vận chuyển dưới 3500kg giò kinh doanh, giàu hạn vận 5 năm. Còn tày lái xe B2 nhiều vận hạn là 10 năm (mười năm). Học viên hoàn trả toàn có thể học tài xế và thi thẳng tuột giấy phép lái xe B2 song chả cần phải thi sang trọng tuần lái xe B1.
vtnghuong is offline  
Reply With Quote
Old 09-13-2022, 09:02 AM   #139
tlketoanth
Junior Member
Info
 
Join Date: Aug 2022
Posts: 18
Default

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo kế toán , hướng dẫn kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, hướng dẫn hạch toán chi tiết lên báo cáo tài chính quyết toán năm.

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo Tin học văn phòng : office, word, excel cơ bản nâng cao.

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo kinh doanh, tiếp thị online: Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, TaoBao, Telegram.

Các khoá học:
1. EXCEL tổng hợp từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO

2. EXCEL chuyên về HÀM EXCEL

3. EXCEL VBA

4. EXCEL-Thành thạo kế toán tổng hợp trên EXCEL và PHẦN MỀM

5. Luyện thi MOS EXCEL- Chứng chỉ quốc tế 6. POWERPOINT CƠ BẢN

7. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

8. KẾ TOÁN THỰC HÀNH MISA

9. TỰ TẠO PHẦN MỀM - quản lý TIỀN LƯƠNG, NHÂN SỰ, CHẤM CÔNG, KHO

10. KẾ KHAI, QUẾT TOÁN THUẾ, THUẾ GTGT từ A-Z 11. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

12. KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

13. POWERPOINT từ cơ bản đến nâng

Ngoài ra còn khoảng 200 gb video bài giảng các khoá học kinh doanh online: Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, Marketing, Telegram … rất phù hợp với các bạn kinh doanh online

Bạn nào cần tài liệu học tập liên hệ mình điện thoại hoặc zalo

0969299920 - 0963000619 tailieuketoanthuchanh.wordpress.comChia xẻ Bộ tài liệu đào tạo kế toán thực hành cơ bản nâng cao

tlketoanth is offline  
Reply With Quote
Old 09-13-2022, 11:02 AM   #140
tlketoanth
Junior Member
Info
 
Join Date: Aug 2022
Posts: 18
Default

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo kế toán , hướng dẫn kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, hướng dẫn hạch toán chi tiết lên báo cáo tài chính quyết toán năm .

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo Tin học văn phòng: office, word, excel cơ bản nâng cao.

Chia xẻ Bộ tài liệu đào tạo Video + file bài giảng đào tạo kinh doanh, tiếp thị online: Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, TaoBao, Telegram.

Các khoá học:
1. EXCEL tổng hợp từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO

2. EXCEL chuyên về HÀM EXCEL

3. EXCEL VBA

4. EXCEL-Thành thạo kế toán tổng hợp trên EXCEL và PHẦN MỀM

5. Luyện thi MOS EXCEL- Chứng chỉ quốc tế 6. POWERPOINT CƠ BẢN

7. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

8. KẾ TOÁN THỰC HÀNH MISA

9. TỰ TẠO PHẦN MỀM - quản lý TIỀN LƯƠNG, NHÂN SỰ, CHẤM CÔNG, KHO

10. KẾ KHAI, QUẾT TOÁN THUẾ, THUẾ GTGT từ A-Z 11. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

12. KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

13. POWERPOINT từ cơ bản đến nâng

Ngoài ra còn khoảng 200 gb video bài giảng các khoá học kinh doanh online: Shopee, Laraza, Facebook, Zalo, Marketing, Telegram … rất phù hợp với các bạn kinh doanh online

Bạn nào cần tài liệu học tập liên hệ mình điện thoại hoặc zalo

0969299920 - 0963000619 tailieuketoanthuchanh.wordpress.comChia xẻ Bộ tài liệu đào tạo kế toán thực hành cơ bản nâng cao

tlketoanth is offline  
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off