Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Admin area > Official Announcements

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 05-25-2018, 07:42 AM   #11
dvktthue6899
Junior Member
Info
 
Join Date: Apr 2018
Posts: 9
Default

Mình có CTy người quen ở Phú Lâm – Tiên Du – Bắc Ninh cần tuyển 1 bạn kế toán tổng hợp (ưu tiên người địa phương), hiện đã có 1 phụ việc kế toán. CTy doanh thu hàng năm khoảng hơn 200 tỷ, chuyên về sản xuất giấy. Mức lương theo thỏa thuận, nếu đáp ứng được công việc thì có thể vào khoảng 8 - 14 tr/ tháng. CTy có 50 công nhân, văn phòng làm việc ổn định, tuần làm việc từ thứ 2 – thứ 7, nghỉ chủ nhật.

Bạn nào sinh sống ở Bắc Ninh hay ở gần đó có kinh nghiệm làm tổng hợp, quyết toán thuế nếu muốn ứng tuyển thì gửi CV kèm bản photo CMT gửi vào email: ketoanthue6899@gmail.com nhé. Hồ sơ nào phù hợp mình sẽ liên lạc và gửi thông tin CTy để các bạn trực tiếp liên hệ trao đổi.

Thank các bạn

dvktthue6899 is offline  
Reply With Quote
Old 11-29-2019, 03:35 AM   #12
voidmaw2
Banned
3rd party marketing
Info
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 64
Default

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфо
voidmaw2 is offline  
Reply With Quote
Old 05-08-2020, 02:22 PM   #13
ahmedadham
Banned
Spam
Info
 
Join Date: May 2020
Posts: 119
Default

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...2%d8%a7%d9%86/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...A%D8%A7%D8%B6/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...4%d8%b4%d8%b1/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...8%d9%8a%d8%a9/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...5%d9%8a%d9%85/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=806953
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...5%d9%8a%d9%85/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...e%d8%a8%d8%b1/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...c%d8%af%d8%a9/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=806987
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...7%d8%a6%d9%81/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=806998
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807011
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...7%d8%b1%d9%89/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807019
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807027
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807033
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...7%d9%8a%d9%81/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807039
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...4%d8%a8%d9%86/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...4%d8%a8%d9%86/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807489
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807499
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...7%d9%8a%d9%81/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807526
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807546
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807554
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807554
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...8%d8%b4%d8%b1/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807567
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807575
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807575
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807584
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807655
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807661
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807661
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a7%d9%85-2020/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a7%d9%85-2020/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807684
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...-%d8%a7%d9%84/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...-%d8%a7%d9%84/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807684
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807706
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807711
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=807723
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...5%d8%b9%d8%a9/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...e%d8%a8%d8%b1/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a7%d9%85-2020/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...3%d8%b7%d8%ad/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...5%d8%a7%d8%b5/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...d8%a7%d9%86-2/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...8%d8%a7%d9%84/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...4%d9%8a%d8%b7/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%b4%d8%a9/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...5%d8%a7%d9%85/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...5%d8%a7%d9%85/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...5%d8%a7%d9%85/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...5%d8%a7%d9%85/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...9%d9%86%d9%83/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...9%d9%86%d9%83/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...5%d8%a7%d9%85/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...e%d8%a8%d8%b1/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/
ahmedadham is offline  
Reply With Quote
Old 05-08-2020, 02:24 PM   #14
ahmedadham
Banned
Spam
Info
 
Join Date: May 2020
Posts: 119
Default

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...2%d8%a7%d9%86/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=808991
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=808991
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...home-services/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...aning-company/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%b4%d8%a9/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...d8%a7%d8%b6-2/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...d8%a7%d8%b6-2/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...2%d8%a7%d9%86/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...-%d9%84%d8%b9/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...d9%87%d8%a7-2/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...4%d9%8a%d8%b7/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...d8%a7%d8%b6-2/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...e-company2020/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...c%d8%af%d8%a9/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...5%d8%b9%d8%a9/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809194
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/12/fatakat-a-com/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...1%d8%a7%d8%aa/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809306
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809315
http://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809315
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...1%d8%a7%d8%a1/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...7%d8%b7%d9%86/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...d8%a7%d8%b6-3/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809351
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...ction-company/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/

https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809401
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...5%d8%a7%d9%85/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809412
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...3%d9%88%d8%b1/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...5%d9%83%d8%a9/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809421
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809435
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809467
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...3%d9%8a%d8%b1/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...3%d9%8a%d8%b1/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809483
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809492
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...4%d9%8a%d8%b7/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...d8%a7%d9%86-2/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...8%d9%87%d8%a7/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...a%d8%a7%d8%b6/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...7%d8%b2%d9%84/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809782
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...6%d8%a8%d8%b9/
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...3%d8%b7%d8%ad/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809801
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...c%d8%af%d8%a9/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809819
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...d8%a7%d8%b6-3/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809828
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...7%d8%b1%d9%89/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809840
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809846
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...d9%8a%d8%b7-2/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809858
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...6%d8%a7%d8%aa/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809858
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...6%d8%a7%d8%aa/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809873
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...d9%8a%d8%b7-3/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809882
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...1%d9%88%d9%85/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809893
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809901
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...5%d8%a7%d9%85/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809914
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...1%d9%8a%d9%87/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809925
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...d9%8a%d9%85-3/
https://forum.demodyne.org/showthread.php?tid=809937
https://ahmedadham.bcz.com/2020/03/1...d9%8a%d9%85-3/
https://ahmedadham.bcz.com/
ahmedadham is offline  
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off