Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Admin area > Official Announcements

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 12-02-2019, 11:40 AM   #31
Loong2
Member
Info
 
Join Date: Sep 2018
Posts: 31
Default Emerald Heat

♥♥Dear Fragorians♥♥,

𝘾𝙤𝙣𝙜𝙧𝙖𝙩𝙪𝙡𝙖𝙩𝙞 𝙣𝙨 to the 𝙇𝙤𝙩𝙩𝙚𝙧𝙮 𝙒𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧𝙨
for 𝟮𝟬.𝟭𝟬. - 𝟮𝟰.𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟭𝟵

𝟭 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻
Byte * DE1

𝟯𝟬𝟬 𝗞
Lacoste9 LT2
Revenge ISR
Azazel** PL2

𝟰𝟬 𝗞
-martin ES2
Voltain ES1
Lupu ES1
Turbo FR
Kotori* DE3
Winikem DE1
Sultan DE3
Skali DE3
Crack DE5
Heres DE1
Smoker - DE5
Wilhelm DE5
-uwe- DE4
Vampi DE5
Skaelli DE3
Nica Il
Imany Il
Akademik Il
abcd LT2
Rpg LT2
Buf LT2
Tanya* LT1
Barsukas** LT2
Nu Pogodi LT1
Kleckute LT1
Automotas LT2
*kva LT2
Westboy LT2
Zaltys2 LT2
Zviozda LT2
vita LT2
Viveta LT2
Stt LT2
Kruk LV
Arantirr PL2
Toro PL1
Juba* PL5
John Wick PL4
Mariolka45 PL5
Stamus PL3
Alione PL5
Lobko PL4
Esoxx PL1
Lopooo PL4
Pathfinder PL4
Огневик RU4
Молдаванин RU4
Злой_лис RU1
Парамон RU2
Хайпчик* RU2

Prizes will be distributed during the day
Loong2 is offline  
Reply With Quote
Old 12-14-2019, 07:26 AM   #32
Loong2
Member
Info
 
Join Date: Sep 2018
Posts: 31
Default Emerald Heat

♥♥Dear Fragorians♥♥,

𝘊𝘰𝘯𝘨𝘳𝘢𝘵𝘶𝘭𝘢𝘵𝘪 𝘯𝘴 to the 𝙇𝙤𝙩𝙩𝙚𝙧𝙮 𝙒𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧𝙨
for 𝟬𝟯.𝟭𝟭. - 𝟬𝟳.𝟭𝟭.𝟮𝟬𝟭𝟵

𝟭 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻
Skali DE3

𝟯𝟬𝟬 𝗞
Черносвет RU2
Astor Il
snaige LT2

𝟰𝟬 𝗞
Обиден25 BG
Kris* CZ
Satinka CZ
Byte* DE1
D E A T H DE2
Patrin DE2
Kotori* DE3
Maguma* DE3
Sniperwolf DE3
Cr4nk DE4
Mcgum DE4
Princess DE4
Futt DE5
Vampi DE5
Asani EN
Veiron EN
arce ES1
Eren4*3 ES1
Lupu ES1
Baylu ES2
Evanescencee ES2
Naimina ES2
Angelot FR
Cola FR
Alexander_84 GR1
Spelman GR1
Κιρκη2 GR2
Nica Il
*pulkininkas LT2
Haddas LT2
Ras-al LT2
Soup LT2
Jola 5 PL1
Toro PL1
Kiilli PL3
Czarter PL4
Koool PL4
Łogoniasty PL4
Luns PL4
Oliver Twist PL4
Swiadowid PL5
Breee PL6
Joem PL6
Madferret PL6
Malam PL6
Rego PT
Janifer RO
_варвар RU3
-gopnik- RU4
Диора RU4

Prizes will be distributed during the day
Loong2 is offline  
Reply With Quote
Old 12-23-2019, 07:40 AM   #33
Loong2
Member
Info
 
Join Date: Sep 2018
Posts: 31
Default Emerald Heat

♥♥Hello Fragorians♥♥,

𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶 𝗻𝘀 to the 𝙇𝙤𝙩𝙩𝙚𝙧𝙮 𝙒𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧𝙨
for 𝟭𝟳.𝟭𝟭. - 𝟮𝟭.𝟭𝟭.𝟮𝟬𝟭𝟵

𝟭 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻
Tupek PL4

𝟯𝟬𝟬 𝗞
Hidras LT1
Tarelo PL6
Skali DE3

𝟰𝟬 𝗞
Sasoubieco BG
Baran2135 DE1
Byte- DE1
Winikem DE1
Aliyah DE3
Diamantos DE3
Jarvan DE3
Lesto DE3
Malena DE3
Helmut* DE4
Mamiko EN
Baasy EN
Dendron EN
Terror*zwerg EN
Eren69* ES1
Neila ES1
flow ES2
Alt* FR
Fuel* FR
Turbo FR
Alexander_84 GR1
Heliostitan GR2
Glory - Il
Revenge Il
anubis LT1
leo LT1
Bad LT1
snaige LT2
Gintaras0 LT2
Summer Vibe LT2
Zaltys2 LT2
Zoom LT2
Sliks* LV
Afterlife2 PL1
Dream Evil PL1
Esoxx PL1
Kacperpro PL1
Merlin78 PL1
Sindereith 2 PL1
Tomu PL1
Tuitam PL2
Kos2 PL3
Mazikeen PL3
Shibbyy PL3
Passion PL5
Roadrunner PL6
Стерегущий RU2
Iceman* RU4
Громкий Ежик RU4
Огневик RU4

Prizes will be distributed during the day.
Loong2 is offline  
Reply With Quote
Old 01-13-2020, 08:17 AM   #34
Loong2
Member
Info
 
Join Date: Sep 2018
Posts: 31
Default Emerald Heat

♥♥Dear Fragorians♥♥,

𝘾𝙤𝙣𝙜𝙧𝙖𝙩𝙪𝙡𝙖𝙩𝙞 𝙣𝙨 to the 𝙇𝙤𝙩𝙩𝙚𝙧𝙮 𝙒𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧𝙨
for 𝟮𝟴.𝟭𝟭. - 𝟬𝟮.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟭𝟵

𝟭 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻
scorpsbow DE1

𝟯𝟬𝟬 𝗞
Arwen PL1
Skali DE3
Vasilisa Israil

𝟰𝟬 𝗞
.com. BG
De Yanez BG
Jasmin7 BG
scorpion DE1
Fenya DE1
Akhilleus DE2
Ayako DE2
Quantum* DE2
Elessia DE3
Kaliya DE3
L3ctr0n DE3
Lesto DE3
Sylon DE5
Blue Lagoon* EN
* Niko ES1
surprise ES1
Deisus ES1
Eren3*3 ES1
Peles ES1
Souyloy ES1
one ES2
Aloe FR
Hera* FR
Leopoldos GR1
Savourt GR1
Priss GR2
Revenge Israil
leo LT1
Badbigboy LT1
Bublius* LT1
snaige LT2
Vita* LT2
Zaltys2 LT2
Amidamaru* PL1
Esoxx PL1
Mmmietas PL1
Piotruś* PL1
Wisa PL1
Katharsis* PL2
koralina PL4
Prekariusz PL4
Trewor PL4
Startex PL5
Malam PL6
Zusia PL6
Gratuit RO
ясмина RU1
Kolombina RU1
Zanoza RU2
Manticora RU3

Prizes have been distributed.
Loong2 is offline  
Reply With Quote
Old 02-04-2020, 01:08 PM   #35
Loong2
Member
Info
 
Join Date: Sep 2018
Posts: 31
Default

♥♥Dear Fragorians♥♥,

Congratulations to the Lottery Winners
for 14.12 - 18.12.2019

1 Million
Vasilisa Israil

300 K
05 2044 PL1
Zaltys2 LT2
Gusik EN

40 K
Thor21 DE1
Membaris. DE3
Membaris. DE3
Membaris. DE3
lucy DE3
Elessia DE3
Elessia DE3
Elessia DE3
Skali DE3
-uwe- DE4
-uwe- DE4
Byte DE5
Jony Bravo EN
Gusik EN
Kalipso* EN
Kalipso* EN
* Niko ES1
Lupu ES1
Souyloy ES1
Martin- ES2
Alexander_84 GR1
Akademik Israil
Astor Israil
Glen - Israil
Glen - Israil
Gora Israil
Sargon Israil
Benderis* LT1
Benderis* LT1
Benderis* LT1
*kva LT2
*kva LT2
Tigras LT2
Tigras LT2
Zaltys2 LT2
Zaltys2 LT2
Azazel* PL1
Azazel* PL1
Azazel* PL1
Dudeks PL1
Jola 5 PL1
Jola 5 PL1
Mmmietas PL1
Mmmietas PL1
Mmmietas PL1
Sindereith 2 PL1
Tuitam PL2
Piotruś* PL3
*swaro PL5
Zanoza RU2

Prizes will be distributed during the day.
Loong2 is offline  
Reply With Quote
Old 02-07-2020, 07:10 AM   #36
Loong2
Member
Info
 
Join Date: Sep 2018
Posts: 31
Default Emerald Heat

Dear Fragorians,

Congratulations to the Lottery Winners
for 28.12. – 01.01.2020

1 Million
Aku LT2

300 K
Zsadist* BG
Harle* DE3
Trolll PL2

40 K
artos EN
Krale4ka EN
Арсус* BG
Ам-бам BG
Yubel BG
Hannibal CZ
Voltain ES1
tsumaki ES1
Zoom FR
Poliksena FR
Kaliya DE3
Kilix3 DE3
sony2 DE1
Skali DE3
Nosferatu DE3
Wolk19 DE1
Jarvan DE3
Madara DE1
Νικοςκωστας GR1
Winter1 GR1
Aragon. Israil
Nica Israil
Twin Israil
Kalnietis LT1
abcd LT2
Vilmute* LT1
Buf LT2
Apex LT2
Kleckute LT1
*kva LT2
Zaltys2 LT2
Lacoste9 LT2
Pajacek PL6
Rumcel PL4
Nemesea PL1
Razjel** PL2
Breee PL6
Szeryfek PL1
Jadźka PL1
Alone PL3
Katharsls* PL2
Piotruś* PL1
Amaranth PL1
Sykeez PL1
Pienia PL1
Gratuit RO
Zanoza RU2
Mylt 1 RU4
Еххи* RU1
Arven RU3

Prizes will be distributed during the day
Loong2 is offline  
Reply With Quote
Old 02-07-2020, 10:36 AM   #37
linhdandn1
Junior Member
Info
 
Join Date: Mar 2018
Posts: 11
Default

Quote:
Originally Posted by Genius Mind View Post
Dear players! We are launching a special event on Fragoria - it will run from 21st to 29th of July. We are giving away a pack of great prizes! Every player who purchases 23000 of more during this time will take part in a lottery. That's how it works: With every 23000 emeralds you purchase (no matter how) you receive a "ticket". And on special days we will run a random script to distribute some sweet prizes - here they are: 1. 24.07 - 10 prizes 40 000 emeralds each! 2. 26.07 - 10 more prizes 40000 emeralds each! 3. 29.07 the finals, where you can win 1 prize of 1 000 000 emeralds, 3 prizes of 300 000 emeralds and 30 prizes of 40 000! Some more explanations: If you purchase 46000 emeralds during the first stage (21.07-23.07) you have 2 tickets, each of which takes part in lottery for 10x40000 emeralds prizes. But if after that (during 24.07-25.07) you purchase another 46000 emeralds you get 2 more tickets, and now you participate in lottery with all 4 tickets! And so on. So the more tickets you have - the better are your chances to win! Good luck! Fragoria Team
Bán chó lạp xưởng giá rẻ tại Đà_nẵng

Trại chó cảnh KPETMART là #địa_chỉ bán cún uy tín và đáng tin cậy ở Đà_Nẵng. Bên mình là trại chó cảnh, chỉ bán các bé cún sinh đẻ ở Việt Nam, sức khỏe vô cùng tốt. Tất nhiên những bé cún đều được phối giống từ những con giống đẹp để ra đời những đàn con xinh xắn

KPETMART hiện cung cấp rất nhiều dòng chó cảnh thuần chủng như Alaska, Husky, Samoyed, toy Poodle, tiny poodle, Phốc Sóc...

Bán chó cảnh ĐN
-Chó lạp xưởng - Dachshund (thường được gọi là chó TÀI LỘC) mang ý nghĩa tài lộc cho năm mới.
-Với đặc tính thông minh,biết nghe lời, giữ nhà tốt, bắt chuột cực giỏi..
-Các bé đã hơn 2 tháng tuổi
-Ăn uống cực tốt, sức khoẻ vô địch
-Đã tẩy giun và tiêm ngừa đúng định kỳ.

quan tâm Click nhận báo giá--> m.me/kpetmart.netHình các bé tại siêu thị thú cưng KPETMART


Xem thêm hình các bé tại link facebook của shop

Facebook.com/KPetMart.net/posts/2441305509514935

http://petdn.com/ban-cho-lap-xuong-tai-da-nang-bid176.html
---------------------------------------------
Số lượng có hạn nên cả nhà nhanh tay nhanh chân quẹo lựa nhé!!!
Xem cún trực tiếp tại KPetMart.net - cửa hàng thú cưng tại Đà Nẵng
Địa chỉ: 19 Nguyễn Phước Thái, Thanh Khê, Đà Nẵng
phone: 0989288470

Truy cập website để xem toàn bộ sản phẩm tại shop : www.kpetmart.net
Đừng quên like Fanpage để cập nhập những bé cún xinh, mèo iu mỗi ngày nhé==> https://www.facebook.com/Kpetmart.net

Chuyên cung cấp sỉ lẻ các loại thú cưng, vật nuôi, sinh vật cảnh (Chó, mèo, hamster, nhím kiểng, thỏ, bọ ú...) và các loại thức ăn, đồ dùng,
kênh tư vấn , chăm sóc khách hàng: m.me/kpetmart.net
Đừng quên like fanpage để cập nhập thường xuyên những ưu đãi siêu hot ==> https://www.Facebook.com/Kpetmart.vn

ĐẶT HÀNG ONLINE, FREE SHIP TẬN NHÀ ==> http://bit.ly/2rusOYY


linhdandn1 is offline  
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off