Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Informacje administracji > Regulamin gry i komunikacji na terytorium Fragorii

Closed Thread
 
Thread Tools Display Modes
Old 11-24-2014, 08:44 PM   #1
Osservatore
Senior Member
Info
 
Join Date: Mar 2013
Posts: 278
Exclamation Nowy Regulamin Fragorii

Regulamin wersja 2.0

Poniższe reguły mają zastosowanie na następujących czatach:
 • reklamowym (globalnym),
 • blisko,
 • prywatnym,
 • sojuszniczym,
 • oraz w niektórych sytuacjach na czacie znajomi.
Czat gildijny im nie podlega.

Każdy gracz jest zobowiązany do przestrzegania tych zapisów jak również do informowania o nich innych graczy.
Gracze powinni również przestrzegać zasad Netykiety.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

Czat reklamowy służy do zadawania pytań powiązanych z grą, ogólnej komunikacji między graczami, wymiany/sprzedaży przedmiotów oraz prośby o pomoc (takie jak problemy techniczne i/lub kwestie płatności). Niektóre przypadkowe dyskusje nie związane bezpośrednio z grą są dozwolone.
 • rozmowa miedzy dwoma graczami powinna mieć właściwą długość
 • dyskusja między kilkoma graczami powinna przebiegać spokojnie i obiektywnie
 • pytania innych graczy powinny być uwzględniane i w miarę możliwości należy udzielić odpowiedzi przed rozpoczęciem nowego tematu.

Część 1: Język i zachowanie na czatach

Dozwolony jest język angielski oraz język narodowy danego serwera.
Używanie innych języków podlega karom, w przypadku powtarzalnego użycia wg ustaleń niniejszego regulaminu,

Pytania o przyjęcie do gildii można powtarzać na czacie reklamowym nie częściej niż raz na 20 minut. Wszelkie inne prośby można powtarzać nie częściej niż raz na 10 minut.

Następujące zachowania i treści są zabronione na czatach (z wyjątkiem czatów znajomych, gildyjnych i prywatnych, z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z innych zapisów niniejszego regulaminu, Netykiety i zasad pożycia społecznego) i podlegają karze:
 • Krótkie i powtarzane wiadomości (trzykrotnie) na czacie reklamowym/blisko typu: aaa, aaaaa, qwerty
 • Reklama alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy i innych podobnych substancji,
 • Nękanie graczy, w tym o podtekście seksualnym
 • Rasizm (dotyczy także czatu prywatnego, sojuszowego)
 • Promocja sloganów i sformułowań politycznych (na wszystkich czatach)
 • Obraza słowna, przekleństwa, zniesławianie graczy / gildii / uczuć religijnych i narodowych oraz innych grup społecznych (dotyczy także czatu prywatnego, sojuszowego i w przypadkach szczególnych czatu dla przyjaciół
 • Poniżanie graczy i/lub nazwy gildii (dotyczy także czatu prywatnego, sojuszowego)
 • Prowokacje na każdym czacie
 • Dyskusje na czacie reklamowym
 • Promowanie gier podobnych do Fragorii
 • Wklejanie zewnętrznych łączy (linków) z treścią nieodpowiednią, biorąc pod uwagę niniejszy Regulamin, a także zabronionych przez krajowe prawo związane z dziećmi
 • Handel kontami i ujawnianie poświadczeń do gry (tj.loginu i hasła)
 • Ujawnianie prawdziwych imion i innych prywatnych informacji dot. innych graczy / moderatorów / przedstawicieli administracji
 • Błaganie o walutę gry tj. złoto / szmaragdy / zasoby i inne rzeczy stanowiące elementy gry, wliczając prośby o kontakt z administracją poprzez inne kanały niż oficjalne.

Część 2: Moderatorzy

Moderatorzy nadzorują zgodność zachowań z Regulaminem na czatach oraz stosują adekwatne kary w nim przewidziane.
 • Kwestie związane z grą i naruszenie Regulaminu zgłaszane są moderatorom poprzez czat prywatny.
 • Moderatorzy nie są zobligowani do korzystania z innych środków komunikacji niż czaty gry.
 • Jeśli moderator prosi o wykonanie zadania związanego ze zgłoszonym problemem należy to zadanie wykonać.
 • Należy przestrzegać wskazówek moderatora bezwarunkowo i bez sprzeciwu przy wykonywaniu czynności związanych z rozwiązywanym problemem.
 • Dyskusje dotyczące decyzji podjętych przez moderatora są zabronione
 • Zabronione jest używanie nazw (nicków) będących w użyciu przez moderatorów, nazw prowokacyjnych i obraźliwych.
W przypadku gdy gracz nie jest pewny czy nazwa jest właściwa, należy ją skonsultować z moderatorami.

Część 3: Spam.

Następujące sformułowania zostaną uznane za spam i będą karane wg zapisów Regulaminu:
 • Wykorzystywanie 3 identycznych, następujących po sobie znaków jak: aaa sprzedam…
 • Wykorzystywanie ciągów wielkich liter na czatach
 • Pokazywanie dużej ilości przedmiotów na raz na czatach (należy oferować różne przedmioty w 10 minutowych przerwach)
 • Pokazywanie tego samego przedmiotu więcej niż jeden raz w jednej linijce.
 • Pokazywanie więcej niż dwóch linijek białych i zielonych przedmiotów na raz.
Część 4: Kary

Katalog kar zawiera: zakaz pisania na czacie (ban), więzienie (na postać), blokada (konta).
 • Za właściwy dobór kary (rodzaj i czas trwania) odpowiada Moderator.
 • Rodzaj kary, jej czas trwania zależy od natury wykroczenia i dotychczasowego zachowania gracza.
 • Wymiar i czas trwania kary nie może być ujawniony osobom trzecim
 • Wykorzystywanie drugiego konta celem uchylania się od przepisów Regulaminu lub kary jest zabronione i zakończy się zablokowaniem konta lub adresu IP.
 • Moderatorzy niżsi rangą z innych krajowych serwerów (w ramach jednego kraju) mogą zastosować tymczasową karę, która może zostać zmieniona przez moderatora z danego serwera lub moderatora wyższego rangą nawet (w skrajnych przypadkach) po zakończeniu trwania dotychczasowej kary.
Kary są podzielone na trzy kategorie:
 • lekkie
- przykładowe przewinienie: błaganie, nieobraźliwy spam, wielokrotne pisanie tych samych znaków (flood)
 • umiarkowane
- przykładowe przewinienie: prowokacyjne zachowania wobec graczy, gildii, obraza, oczernianie, szkalowanie, wywieranie uporczywej presji na graczu
 • poważne
- przykładowe przewinienie: ujawnienie danych osobowych,wliczając w to ujawnienie prawdziwych imion, adresów, adresów e-mail, numerów telefonicznych, loginów, haseł, adresów IP, numerów PIN, numerów ubezpieczeń i innych danych, które mogą pomóc ustalić tożsamość gracza lub też ujawniając jego inne dane związane z posiadanymi dobrami, jak adresy nieruchomości, dane związane z pojazdami (np, nr rejestracyjne), dane dotyczące stanu zdrowia (dane wrażliwe), statusu rodzinnego i innych spraw; inne czynności zabronione prawem w danym kraju, szczególnie przeciw: rasie, płci, religii, przynależności narodowej, grupom etnicznym, językowi, ułomnościom fizycznym i intelektualnym, stanowi zdrowia, których ujawnienie może być złamaniem prawa w danym kraju; podobnie ujawnienie danych niezbędnych do korzystania z gry: loginu i hasła, także Forum gry, ujawnienie poświadczeń logowania do komunikatorów jakiegokolwiek gracza; wszelkie czynności noszące znamiona promocji narkotyków, dopalaczy, spożycia alkoholu, zachowań seksualnych, przemocy, promocji polityki i innych nieakceptowanych społecznie zachowań.

W nawiązaniu do wcześniej wymienionych kategorii przewinień kary stosuje się z podziałem na trzy stopnie.
 • pierwszy stopień kary stosowany jest za pierwsze wykroczenie
 • drugi stopień za powtórne wykroczenie tego samego rodzaju, przez tego samego gracza,
 • trzeci stopień za wszystkie kolejne wykroczenia
W szczególnych przypadkach, jeśli gracz posiada bogatą kartotekę poprzednich przewinień, można zastosować wobec niego wyższy wymiar kary.
Kary zastosowane przez moderatora osiągają następujący wymiar czasowy:

- lekkie przewinienia:
kara 1, 2 lub 5 godzin bana na czat,

- umiarkowane przewinienia
kara 1 , 3 lub 5 dni bana na czat,

- poważne wykroczenie:
10, 30 ,360 dni bana na czat lub dożywotnie zablokowanie konta/ ban na adres IP/ więzienie.

Kary mogą zostać anulowane podczas ich trwania przez moderatora wyższego rangą z tego samego krajowego serwera lub przedstawiciela administracji - prośbę tego typu należy skierować poprzez adres poczty elektronicznej Wsparcia gry (Support) w danym kraju (w Polsce: pl@fragoriateam.com) lub czat prywatny z dowodami, które zaświadczą, że uprzednio orzeczona kara nie była właściwa.
Kary mogą zostać także skrócone lub wydłużone (w skrajnych przypadkach, nawet po okresie ich zakończenia) przez moderatora wyższego rangą z tego samego krajowego serwera, jeśli kara została nieprawidłowo orzeczona lub gracz w dalszym ciągu łamie postanowienia niniejszego Regulaminu z tego samego konta, w ten samym sposób.

Fragoria Team.
__________________
Osservatore

Last edited by Osservatore; 11-24-2014 at 09:30 PM..
Osservatore is offline  
Old 11-24-2014, 09:35 PM   #2
Sir Vimes
Senior Member
Info
 
Join Date: Mar 2013
Posts: 143
Default

Screeny do zgłoszeń:

Zgłoszenia naruszeń regulaminu czatu powinny być poparte pojedynczym lub mnogimi pełnoekranowymi screenami obejmujacymi cały obszar historii czatu przy jak najmniejszej ilości linijek rozmowy po ostatnim zgłaszanym elemencie naruszenia. Dopuszczalne jest zamazanie treści rozmów z osobami trzecimi. Screeny niejednoznaczne przez ustawienie małej liczby linijek zapisywanych na czacie, dodanie dużej ilości tekstu po naruszeniu lub inne nie wymienione w tym punkcie aczkolwiek budzące podejrzenie świadomej ingerencji celem zmiany treści na wygodną dla zgłaszającego mogą nie zostać uznane za dowód. W przypadku widocznej świadomej ingerencji w treść screena celem naciągnięcia moderacji moderator ma prawo ukarać gracza zgłaszającego.

Last edited by Osservatore; 11-24-2014 at 11:01 PM..
Sir Vimes is offline  
Closed Thread

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off