Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Informacje administracji > Regulamin gry i komunikacji na terytorium Fragorii

Closed Thread
 
Thread Tools Display Modes
Old 11-03-2021, 03:21 PM   #1
Whitervbbit
Senior Member
Info
 
Join Date: Aug 2018
Posts: 178
Send a message via Skype™ to Whitervbbit
Exclamation Regulamin gry i komunikacji na terenie Fragorii

Regulamin gry i komunikacji na terenie Fragorii

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Umowy z Użytkownikiem i reguluje ograniczenia dotyczące działań Użytkownika w Grze, a także odpowiedzialność Użytkownika za nieprzestrzeganie takich zasad i nieprzestrzeganie ograniczeń, prawo Administracji do stosowania środków określonych w Umowie z Użytkownikiem oraz warunki stosowania takich środków. Gracz powinnien również przestrzegać zasad Netykiety.
Prawa gry i komunikacji na terytorium Fragorii są tworzone w celu utrzymania spokojnej i przyjaznej atmosfery w grze. Kara za naruszenie praw gry jest nieunikniona. Nie pomagaj innym w popełnieniu przestępstwa.


Art. 1.
1. Zabrania się używania imion (pseudonimów/nicków) postaci z gry i/lub Chowańców zawierających:
- wulgaryzmy, słownictwo związane z narkotykami, alkoholem i pornografią seksualną
- obelgi w jakiejkolwiek formie
- nazwy posiadające cechy semantyczne, nazwy polegające na powtarzaniu liter, cyfr, symboli (na przykład: „AAAAA”, „23434ВВ44” , „@@@444ВВВ”), a także zawierające więcej niż 5 numerów w rzędzie
- odnośników/linków do innych zasobów internetowych
- reklamowanie projektów gier stron trzecich
- nazwy mające wpływ na terroryzm, podżeganie do konfliktów etnicznych, religijnych, sekciarskich oraz politycznych.
- używanie pseudonimów, które wprowadzają w błąd odnośnie statusu postaci (na przykład Moderator, Admin...) lub celowe zniekształcanie pseudonimów/nicków Administracji Gry, Moderatorów lub graczy Fragorii
- masowe używanie pseudonimów tego samego typu (wyjątkiem są postacie należące do jednego Gracza.), wprowadzających w błąd co do osobowości gracza (Gość ### jest pseudonimem tymczasowym, używanie na stałe jest zabronione).

2.Zabronione jest używanie w nazwach Gildii:
- słownictwa wulgarnego, narkotykowo-alkoholowego, pornograficznego
- obelg w jakiejkolwiek formie
- nazw posiadających cechy semantyczne, nazw polegających na powtarzaniu liter, cyfr, symboli (na przykład: „AAAAA”, „23434ВВ44” , „@@@444ВВВ”), a także zawierających więcej niż 5 numerów w rzędzie
- reklam projektów gier stron trzecich
- nazwy mające wpływ na terroryzm, podżegające do konfliktów etnicznych, religijnych, politycznych lub sekciarskich, nazwy które są linkami/odnośnikami do innych zasobów internetowych
- nazwy podobne w pisowni i brzmieniu do nazw Gildii już istniejących na tym serwerze (wyjątkiem są Gildie należące do jednego Stowarzyszenia: Gildie należące do jednej osoby (np. akademie, podopieczni).

Art. 2.
1. Zabronione jest przekazywanie danych konta (login/hasło), w tym publikowanie ich na czacie gry, a także przekazywanie komuś kontroli nad postacią, zarówno za darmo, jak i za walutę gry lub prawdziwą walutę. (tylko udowodnione sprawy)
Uwagi:
* Jeśli twoja postać została zablokowana na podstawie tego artykułu, możliwa jest amnestia, pod warunkiem, że dostęp do tej zablokowanej postaci jest możliwy tylko z tego samego lub bliskiego adresu IP, ale jednocześnie z tą samą maską podsieci. W przypadku złożenia reklamacji może być wymagane podanie maski podsieci głównego użytkownika konta, adresu IP (zakres adresów IP). Jednak spełnienie tych warunków nie gwarantuje amnestii.
*Jeżeli przeniesienie konta zostało przeprowadzone pomimo zakazu, mamy prawo odmówić wsparcia w przypadku pojawiających się problemów. Przekazując dane stronom trzecim, działasz na własne ryzyko. Administracja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy związane z takimi kontami i odmawia zwrotu jakichkolwiek strat i wypłaty odszkodowania.

2. Zabronione jest podejmowanie prób uzyskania loginu/hasła innych graczy lub innych prywatnych informacji poufnych (e-mail i hasło do niego; identyfikator, login, hasło, link identyfikacyjny wirtualnego portfela itp.) o innych użytkownikach gry, a także grozić popełnieniem powyższych kroków.

3.Zabrania się kupowania, sprzedawania, darowania, wypożyczania, wymiany usług gier i kosztowności (przedmiotów, gildii itp.) na walutę niezwiązaną z grą.

Art. 3.
1. Zabronione jest organizowanie kontraktowych (tj. ze znanym rezultatem) turniejów, zawodów, gier (np.: Siedlisko Kikimory, Miedziana góra, itp.), karze podlegają także różnego rodzaju oszustwa podczas Eventów.`
Uwaga: Gry pvp nie dotyczą tego paragrafu.

2. Zabronione jest organizowanie masowych imprez publicznych (turnieje, konkursy, quizy, itp.) przez graczy, którzy nie są członkami oficjalnych Turniejów Administracyjnych.

Art. 4.
1. Zabrania się umyślnego podejmowania jakichkolwiek działań utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom dostęp do gry, a także umyślnego podejmowania jakichkolwiek działań utrudniających lub uniemożliwiających Administracji, Moderatorom lub organizatorom uprawnionych wydarzeń wykonywania swoich obowiązków, w tym:
- próby wręczania łapówek
- dyskusja, wyrażanie wyraźnej niezgody poprzez działania lub decyzje
- obelgi, zapychanie czatu osobistego, prowokowanie działań sprzecznych z ustawodawstwem Fragorii

2. Zabronione jest szerzenie plotek, oszczerstw na temat projektu, graczy, Administracji, w tym:
- O tworzeniu lub sztucznym wzmacnianiu postaci w grze przez Administrację.
- Na temat Administracji, dowolnych graczy lub Gildii.
- Rozmowy/dyskusje na temat oskarżeń o stosowanie cheatów przez graczy (komendy/programy dające dodatkowe korzyści) Wszelkie reklamacje dotyczące wykorzystywania przez graczy jakichkolwiek bugów (błędów w grze dających dodatkowe korzyści w grze) przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem supportu.

3. Zabrania się graczom i przedstawicielom administracji (moderatorom, osobom prowadzącym wydarzenia oficjalnie zatwierdzone przez administrację) wchodzić w spisek kryminalny w celu osiągnięcia zysku, a także w celu uzyskania dodatkowych korzyści w grach, wręczania/otrzymywania łapówki w jakiejkolwiek formie waluty lub przedmiotów.

4. Zabronione jest atakowanie graczy prowadzących i biorących udział w imprezach masowych usankcjonowanych przez administrację. Atak jest zabroniony od momentu oficjalnego ogłoszenia rozpoczęcia imprezy. Zakaz zostaje zniesiony 30 minut po ogłoszeniu zakończenia imprezy.

5. Zabronione są wszelkie formy oszustwa, wprowadzania w błąd Administracji lub Moderatorów, które skutkowały bezprawnym ukaraniem gracza.

Last edited by Whitervbbit; 11-24-2021 at 08:05 PM..
Whitervbbit is offline  
Old 11-03-2021, 03:22 PM   #2
Whitervbbit
Senior Member
Info
 
Join Date: Aug 2018
Posts: 178
Send a message via Skype™ to Whitervbbit
Default

Art. 5.
Moderowany jest czat blisko, a także czat reklamowy. Jednak w przypadku, gdy gracz Fragorii zwrócił uwagę na poważne naruszenie na czacie znajomych, Gildia, czat prywatny lub sojuszowym, a także jeśli otrzymał list w grze zawierający takie naruszenie, zrobił screen tego naruszenia i wysłał go do moderatora, to moderator ma prawo nałożyć karę na naruszającego.

W grze obowiązują następujące zasady komunikacji:

1. Zabronione:
1. Flood:
- powtarzanie jednej lub jednoznacznej wiadomości/frazy częściej niż raz na minutę
- powtarzanie jednej litery lub znaku interpunkcyjnego więcej niż 3 razy z rzędu
- zdania, które w tym kontekście nie mają znaczenia semantycznego, lub nie mają nic wspólnego z omawianym tematem
- tworzenie rysunków/grafik z wykorzystaniem symboli pseudograficznych (linie, prostokąty, trójkąty, krzyżyki, różne znaki interpunkcyjne itp.), z wyjątkiem emotikonów
- kombinacji nie więcej niż czterech symboli pseudograficznych przedstawiających ludzki wygląd i/lub gest
- pisanie więcej niż dwóch identycznych wiadomości tekstowych pod rząd lub składających się tylko z emotikonów.
- częste pisanie zbyt krótkich fraz, pisanie zdania linijka po linijce, słowo po słowie, rozproszenie tekstu.
2. Nadużywanie wielkich liter (ponad 30 proc. składu wiadomości lub ciąg wielkich i małych liter, np. FRAGORIA);
3. Naruszenie oficjalnego języka czatu. Językiem gry jest angielski oraz język serwera.
4. Wysyłanie dowolnych wiadomości handlowych więcej niż dwa z rzędu i częściej niż 3 komunikaty w ciągu 5 minut (Spam). "Reklama gildii" częściej niż 1 raz na 15 minut
5. Publikowanie linków do zasobów dozwolonych w regulaminie, które nie są związane z treścią projektu Fragoria częściej niż 1 raz na 15 minut

2. Zabrania się:
1. użycie jakichkolwiek nieprzyzwoitych słów lub wyrażeń w wyraźnej lub zawoalowanej formie
2. zniewagi w jakiejkolwiek formie
3. promowanie pośrednio lub bezpośrednio narkotyków, napojów alkoholowych, przemocy, pornografii
4. omawianie zewnętrznych projektów internetowych
5. prowokowanie konfliktu na czacie.
6. prowokacja do popełnienia sprzecznych działań; Prawo Fragorii.
7. rozpowszechniania i przekonywania do swoich wierzeń religijnych/politycznych oraz innych przekonań i czynności “misyjnych”.

3. Zabronione jest również:
1. groźby użycia przemocy fizycznej lub nawoływania do zamieszek w realnym życiu;
2. wyrażanie nietolerancji wobec przynależności rasowej, narodowej, religijnej, kulturowej, ideologicznej, płciowej, językowej lub politycznej
3. molestowanie seksualne lub szczere rozmowy na tematy seksualne Również rozpowszechnianie informacji o życiu seksualnym graczy lub ich bliskich
4. opublikowanie lub próbę opublikowania danych osobowych, kontaktowych gracza na czacie gry
5. linki do zasobów internetowych niezwiązanych z projektem Fragoria lub do stron gildii, które zawierają reklamy gier stron trzecich, a także linki do wszelkich zasobów do publikowania zrzutów ekranu, filmów i wszelkich innych informacji niż te określone w załączniku;
6. linki i/lub zrzuty ekranu do informacji o treściach obscenicznych, pornograficznych lub o charakterze jednoznacznie seksualnym;
7. linki zawierające złośliwy kod
8. oraz inne naruszenia praw (takich jak prawo do prywatności) innych graczy.

4. Zabronione jest tworzenie i/lub używanie postaci w celu dalszego łamania praw gry, jeśli gracz został już ukarany

Art. 6.
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek błędów gry, awarii lub naruszeń, które dają korzyści nieprzewidziane przez grę, a także przekazywania informacji o ich obecności osobom trzecim, z wyjątkiem Administracji.

2. Jakakolwiek modyfikacja, zmiana, sprzedaż, dystrybucja zmodyfikowanych materiałów gry w całości lub w części, zmiana kodu źródłowego klienckiej części gry, wykorzystanie zmodyfikowanego klienta, wykorzystanie informacji uzyskanych w wyniku zhackowania klienta jest zabronione.

3. Zabronione jest używanie i rozpowszechnianie programów automatyzujących proces ulepszania postaci lub towarzysza (chowańca).

Last edited by Whitervbbit; 11-03-2021 at 05:35 PM..
Whitervbbit is offline  
Old 11-03-2021, 05:14 PM   #3
Whitervbbit
Senior Member
Info
 
Join Date: Aug 2018
Posts: 178
Send a message via Skype™ to Whitervbbit
Default

Rodzaje kar stosowanych w grze za naruszenia:

-Blokada czatu - zakaz korzystania ze wszystkich czatów, z wyjątkiem czatu gildii i sojuszowego (ban dotyczy całego konta)
-Blokada konta - zakaz korzystania z konta w grze
-Więzienie - umieszczenie postaci w odosobnionym miejscu z jednoczesnym zakazem korzystania ze wszystkich czatów poza czatem „W pobliżu” i globalnym (reklamowym), nie dotyczy całego konta. Komunikacja między graczami a postaciami w więzieniu jest możliwa w specjalnie wyznaczonych lokacjach „Dom Sumienia” i „Więzienie” w mieście Fragorsk. W takim przypadku wszystkie rzeczy z postaci i z jego torby są przekazywane na pocztę.

Kary są podzielone na trzy kategorie:
-lekkie; blokada czatu do 5h, więzenie do 5h
-umiarkowane; blokada czatu do 30 dni, blokada konta do 5 dni, więzenie do 5 dni
-poważne; blokada czatu do 360 dni, dożywotnia blokada konta, więzenie do 360 dni.

W szczególnych przypadkach, jeśli gracz posiada bogatą kartotekę poprzednich przewinień, można zastosować wobec niego wyższy wymiar kary.

NOTATKA:

-Gracz ma prawo zakwestionować nałożoną na niego karę, wysyłając wiadomość e-mail na: fragoriateam.pl@gmail.com . Support działa w imieniu Administracji gry. Orzeczenie Supportu jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. Kary mogą zostać także skrócone, wydłużone lub zmienione (w skrajnych przypadkach, nawet po okresie ich zakończenia) przez moderatora wyższego rangą z tego samego krajowego serwera, jeśli kara została nieprawidłowo orzeczona lub gracz w dalszym ciągu łamie postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadkach gdy złamania niniejszego Regulaminu podejmuje się postać/konto stworzone w tym celu stosowana jest najwyższa kara lub blokada konta.
- Przedstawiciel Administracji ma prawo nałożyć karę za niewłaściwe zachowanie gracza, nawet jeśli nie ma podstaw w nieniejszym Regulaminie. Gracz w takim przypadku ma prawo do odwołania się w sprawie nałożonej kary, co zostanie zweryfikowane przez osoby wyższe rangą.
- Za naruszenia popełnione na czacie globalnym (reklamowym), naliczana jest podwójna kara.
- Transakcje dokonywane przez graczy z przedmiotami, których nie można przenieść poprzez handel bezpośredni lub aukcje, są przeprowadzane przez nich na własne ryzyko.
- Za naruszenie któregokolwiek artykułu niniejszego Regulaminu popełnione przez pocztę w grze, nakładana jest kara przewidziana w odpowiedniej kategorii + jako środek zapobiegawczy nakłada się więzienie na okres kary, jeśli złamania odpowiedniego artykułu już nie przewiduje kara więzienia lub zablokowanie konta.
- Zgłoszenia naruszeń Regulaminu powinny być poparte pojedynczym lub mnogimi pełnoekranowymi zrzutami ekranu lub filmami obejmującymi cały obszar historii czatu przy jak najmniejszej ilości linijek rozmowy po ostatnim zgłaszanym elemencie naruszenia. Dopuszczalne jest zamazanie treści rozmów z osobami trzecimi. Zrzuty ekranu niejednoznaczne przez ustawienie małej liczby linijek zapisywanych na czacie, dodanie dużej ilości tekstu po naruszeniu lub inne nie wymienione w tym punkcie aczkolwiek budzące podejrzenie świadomej ingerencji celem zmiany treści na wygodną dla zgłaszającego mogą nie zostać uznane za dowód. W przypadku widocznej świadomej ingerencji w treść zrzutu ekranu celem naciągnięcia Administracji moderator ma prawo ukarać gracza zgłaszającego.

Fragoria Team
__________________
Whitervbbit
Whitervbbit is offline  
Closed Thread

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off