Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Admin area > Official Announcements

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 10-01-2019, 04:27 AM   #1
Loong2
Member
Info
 
Join Date: Sep 2018
Posts: 33
Default Emerald Heats

♥♥𝘿𝙚𝙖𝙧 𝙁𝙧𝙖𝙜𝙤𝙧𝙞𝙖𝙣𝙨♥♥,
𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶 𝗻𝘀 to the 𝗟𝗼𝘁𝘁𝗲𝗿𝘆 𝗪𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿𝘀
for 𝟮𝟲.𝟬𝟴. - 𝟯𝟬.𝟬𝟴.𝟮𝟬𝟭𝟵

𝟭 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻
Katharsis* PL2

𝟯𝟬𝟬 𝗞
* Freiherr DE1
Гонзик RU2
leo LT1

𝟰𝟬 𝗞
* Freiherr DE1
Byte DE1
Byte DE1
Byte DE1
Blutgrätsche DE3
Blutgrätsche DE3
Justicemaus DE3
Sniperwolf DE3
Salute Me DE4
Salute Me DE4
Salute Me DE4
-uwe- DE4
tsumaki ES1
raditz ES2
raditz ES2
raditz ES2
Itachi JP
al Capone LT1
al Capone LT1
al Capone LT1
leo LT1
Arabela LT1
Arabela LT1
Kalnietis LT1
Kalnietis LT1
*kva LT2
*kva LT2
*kva LT2
E-a-7 LT2
Ledukė LT2
Memotory LT2
Voverė LT2
Westboy LT2
Zaltys2 LT2
Zaltys2 LT2
Alusveders LV
Alusveders LV
Alusveders LV
Milva* PL1
Milva* PL1
Darkan PL2
Katharsis* PL2
Target PL2
Stamus PL3
Hefaistos PL4
*swaro PL5
Swiadowid PL5
Гонзик RU2
Забава1 RU2
Забава1 RU2

Prizes will be distributed during the day
Loong2 is offline  
Reply With Quote
Old 10-02-2019, 04:09 AM   #2
philoxzc555
Banned
spam
Info
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 3
Default

CHẠY ĐIỂM ĐẠI HỌC - CHẠY ĐIỂM CÁC TRỪƠNG CHẠY VĂN BẰNG GỐC CÓ HỒ SƠ TRỪƠNG VÀ BGDUY TÍN - BẢO MẬT – NHANH CHÓNGLàm Đựơc Chúng Tôi Mới Nhận
Ngày nay , học ngày càng nhiều môn – nhiều giáo viên khó tính – học sinh bận việc…. Nên nhiều lúc không đạt đựơc kết quả như mong muốn cho lắm. Biết đựơc nhu cầu trên , Thầy Cô Chúng Tôi đã cố gắng nâng điểm cho các em với mong muốn các em có công việc làm ổn định mức thu nhập như mong muốn về sau.

EMAIL : chaydiemnomon@gmail.com


CHÚNG TÔI GIÚP CÁC EM NHƯ SAU : ( lưu ý : Chúng tôi không bán Bằng , mà chạy điểm và chạy Văn Bằng Gốc , đừng hỏi mua mất thời gian 2 bên )

· NỢ MÔN ( TỨC THI HOẶC CHƯA THI – MÔN BỊ NỢ )

· CHẠY ĐIỂM ( ĐÃ THI XONG HOẶC CHƯA THI – CHẠY CHO QUA MÔN )

· NỢ MÔN KHÔNG THI TỐT NGHIỆP ĐỰƠC

· NÂNG ĐIỂM YẾU THÀNH TRUNG – KHÁ ( CHỈ CÓ KHÁ THÔI , GIỎI KHÔNG ĐỰƠC , AI LÀM ĐỰƠC LOẠI GIỎI THÌ KHÔNG BAO GIỜ ĐỰƠC CHỈ CÓ MUA BẰNG GIẢ )

· MUA BẢNG ĐIỂM – HỆ SỐ - VĂN BẰNG HỒ SƠ GỐC ( VĂN BẰNG GỐC MẤT 30 – 40 NGÀY)

TRÁNH TRỪƠNG HỢP CÁC EM HỎI QUÁ NHIỀU NÊN QUI ĐỊNH NHƯ SAU :

CÁCH LÀM VIỆC :

1/ Các em cung cấp đầy đủ thông tin như sau : ( Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin – những sinh viên nào hỏi mà không cung cấp đủ thông tin sẽ không trả lời mail )

. Họ và tên : - SĐT Liên Hệ :

. CMND : ( vui lòng Scan CMND )

. Ảnh ¾ :

. MSSV ( Mã Số Sinh Viên ) :

. Trừơng :

Nội dung cần làm : ( Ghi rõ cần làm gì , sau khi xem nếu giúp đựợc chúng tôi sẽ báo lại ) gửi qua mail : chaydiemnomon@gmail.com

2/ Khi cung cấp từ 1 – 3 ngày chúng tôi sẽ xem xét , và gửi mail cho những ai chúng tôi làm đựơc và giúp đựơc . Đặt biệt bên chúng tôi không nhận bừa như chỗ khác.

Giá chúng tôi sẽ báo qua mail cho các em.

3/ Sau khi chúng tôi báo giá , từ 1 – 2 ngày nếu không làm hoặc không báo lại , chúng tôi sẽ hủy hồ sơ , vì chúng tôi rất nhiều việc không có thời gian đợi chờ . Những hồ sơ nào làm gấp thì chúng tôi sẽ báo cho kịp với Nhà Trừơng Và Bộ Giáo Dục.

**** Lưu Ý :

- Khi có điểm ở trừơng và Web Trừơng và điểm trên BGD , Các em vui lòng không tiết lộ thông tin chạy điểm , chạy nợ môn hoặc Lấy Văn Bằng Gốc để tránh trừơng hợp phiền phức về sau. Chúng tôi không sợ mà sợ các em bị phiền về điểm số đã có.

- Vui Lòng thật kỹ nội dung trên đã ghi – đừng hỏi qua lại nhiều mất thời gian 2 Bên , và đừng hỏi giá cả này nọ , Những ai hỏi này nọ chúng tôi miễn tiếp vì đây là chuyện tế nhị.

Thanh Tra BGD – Trửơng Ban Đào Tạo BGD​
Đã Ký​
HUỲNH XUÂN NHẠ ​


philoxzc555 is offline  
Reply With Quote
Old 10-02-2019, 04:34 AM   #3
philoxzc555
Banned
spam
Info
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 3
Default

CHẠY ĐIỂM ĐẠI HỌC - CHẠY ĐIỂM CÁC TRỪƠNG CHẠY VĂN BẰNG GỐC CÓ HỒ SƠ TRỪƠNG VÀ BGDUY TÍN - BẢO MẬT – NHANH CHÓNGLàm Đựơc Chúng Tôi Mới Nhận
Ngày nay , học ngày càng nhiều môn – nhiều giáo viên khó tính – học sinh bận việc…. Nên nhiều lúc không đạt đựơc kết quả như mong muốn cho lắm. Biết đựơc nhu cầu trên , Thầy Cô Chúng Tôi đã cố gắng nâng điểm cho các em với mong muốn các em có công việc làm ổn định mức thu nhập như mong muốn về sau.

EMAIL : chaydiemnomon@gmail.com


CHÚNG TÔI GIÚP CÁC EM NHƯ SAU : ( lưu ý : Chúng tôi không bán Bằng , mà chạy điểm và chạy Văn Bằng Gốc , đừng hỏi mua mất thời gian 2 bên )

· NỢ MÔN ( TỨC THI HOẶC CHƯA THI – MÔN BỊ NỢ )

· CHẠY ĐIỂM ( ĐÃ THI XONG HOẶC CHƯA THI – CHẠY CHO QUA MÔN )

· NỢ MÔN KHÔNG THI TỐT NGHIỆP ĐỰƠC

· NÂNG ĐIỂM YẾU THÀNH TRUNG – KHÁ ( CHỈ CÓ KHÁ THÔI , GIỎI KHÔNG ĐỰƠC , AI LÀM ĐỰƠC LOẠI GIỎI THÌ KHÔNG BAO GIỜ ĐỰƠC CHỈ CÓ MUA BẰNG GIẢ )

· MUA BẢNG ĐIỂM – HỆ SỐ - VĂN BẰNG HỒ SƠ GỐC ( VĂN BẰNG GỐC MẤT 30 – 40 NGÀY)

TRÁNH TRỪƠNG HỢP CÁC EM HỎI QUÁ NHIỀU NÊN QUI ĐỊNH NHƯ SAU :

CÁCH LÀM VIỆC :

1/ Các em cung cấp đầy đủ thông tin như sau : ( Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin – những sinh viên nào hỏi mà không cung cấp đủ thông tin sẽ không trả lời mail )

. Họ và tên : - SĐT Liên Hệ :

. CMND : ( vui lòng Scan CMND )

. Ảnh ¾ :

. MSSV ( Mã Số Sinh Viên ) :

. Trừơng :

Nội dung cần làm : ( Ghi rõ cần làm gì , sau khi xem nếu giúp đựợc chúng tôi sẽ báo lại ) gửi qua mail : chaydiemnomon@gmail.com

2/ Khi cung cấp từ 1 – 3 ngày chúng tôi sẽ xem xét , và gửi mail cho những ai chúng tôi làm đựơc và giúp đựơc . Đặt biệt bên chúng tôi không nhận bừa như chỗ khác.

Giá chúng tôi sẽ báo qua mail cho các em.

3/ Sau khi chúng tôi báo giá , từ 1 – 2 ngày nếu không làm hoặc không báo lại , chúng tôi sẽ hủy hồ sơ , vì chúng tôi rất nhiều việc không có thời gian đợi chờ . Những hồ sơ nào làm gấp thì chúng tôi sẽ báo cho kịp với Nhà Trừơng Và Bộ Giáo Dục.

**** Lưu Ý :

- Khi có điểm ở trừơng và Web Trừơng và điểm trên BGD , Các em vui lòng không tiết lộ thông tin chạy điểm , chạy nợ môn hoặc Lấy Văn Bằng Gốc để tránh trừơng hợp phiền phức về sau. Chúng tôi không sợ mà sợ các em bị phiền về điểm số đã có.

- Vui Lòng thật kỹ nội dung trên đã ghi – đừng hỏi qua lại nhiều mất thời gian 2 Bên , và đừng hỏi giá cả này nọ , Những ai hỏi này nọ chúng tôi miễn tiếp vì đây là chuyện tế nhị.

Thanh Tra BGD – Trửơng Ban Đào Tạo BGD​
Đã Ký​
HUỲNH XUÂN NHẠ ​


philoxzc555 is offline  
Reply With Quote
Old 10-02-2019, 04:56 AM   #4
philoxzc555
Banned
spam
Info
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 3
Default

CHẠY ĐIỂM ĐẠI HỌC - CHẠY ĐIỂM CÁC TRỪƠNG CHẠY VĂN BẰNG GỐC CÓ HỒ SƠ TRỪƠNG VÀ BGDUY TÍN - BẢO MẬT – NHANH CHÓNGLàm Đựơc Chúng Tôi Mới Nhận
Ngày nay , học ngày càng nhiều môn – nhiều giáo viên khó tính – học sinh bận việc…. Nên nhiều lúc không đạt đựơc kết quả như mong muốn cho lắm. Biết đựơc nhu cầu trên , Thầy Cô Chúng Tôi đã cố gắng nâng điểm cho các em với mong muốn các em có công việc làm ổn định mức thu nhập như mong muốn về sau.

EMAIL : chaydiemnomon@gmail.com


CHÚNG TÔI GIÚP CÁC EM NHƯ SAU : ( lưu ý : Chúng tôi không bán Bằng , mà chạy điểm và chạy Văn Bằng Gốc , đừng hỏi mua mất thời gian 2 bên )

· NỢ MÔN ( TỨC THI HOẶC CHƯA THI – MÔN BỊ NỢ )

· CHẠY ĐIỂM ( ĐÃ THI XONG HOẶC CHƯA THI – CHẠY CHO QUA MÔN )

· NỢ MÔN KHÔNG THI TỐT NGHIỆP ĐỰƠC

· NÂNG ĐIỂM YẾU THÀNH TRUNG – KHÁ ( CHỈ CÓ KHÁ THÔI , GIỎI KHÔNG ĐỰƠC , AI LÀM ĐỰƠC LOẠI GIỎI THÌ KHÔNG BAO GIỜ ĐỰƠC CHỈ CÓ MUA BẰNG GIẢ )

· MUA BẢNG ĐIỂM – HỆ SỐ - VĂN BẰNG HỒ SƠ GỐC ( VĂN BẰNG GỐC MẤT 30 – 40 NGÀY)

TRÁNH TRỪƠNG HỢP CÁC EM HỎI QUÁ NHIỀU NÊN QUI ĐỊNH NHƯ SAU :

CÁCH LÀM VIỆC :

1/ Các em cung cấp đầy đủ thông tin như sau : ( Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin – những sinh viên nào hỏi mà không cung cấp đủ thông tin sẽ không trả lời mail )

. Họ và tên : - SĐT Liên Hệ :

. CMND : ( vui lòng Scan CMND )

. Ảnh ¾ :

. MSSV ( Mã Số Sinh Viên ) :

. Trừơng :

Nội dung cần làm : ( Ghi rõ cần làm gì , sau khi xem nếu giúp đựợc chúng tôi sẽ báo lại ) gửi qua mail : chaydiemnomon@gmail.com

2/ Khi cung cấp từ 1 – 3 ngày chúng tôi sẽ xem xét , và gửi mail cho những ai chúng tôi làm đựơc và giúp đựơc . Đặt biệt bên chúng tôi không nhận bừa như chỗ khác.

Giá chúng tôi sẽ báo qua mail cho các em.

3/ Sau khi chúng tôi báo giá , từ 1 – 2 ngày nếu không làm hoặc không báo lại , chúng tôi sẽ hủy hồ sơ , vì chúng tôi rất nhiều việc không có thời gian đợi chờ . Những hồ sơ nào làm gấp thì chúng tôi sẽ báo cho kịp với Nhà Trừơng Và Bộ Giáo Dục.

**** Lưu Ý :

- Khi có điểm ở trừơng và Web Trừơng và điểm trên BGD , Các em vui lòng không tiết lộ thông tin chạy điểm , chạy nợ môn hoặc Lấy Văn Bằng Gốc để tránh trừơng hợp phiền phức về sau. Chúng tôi không sợ mà sợ các em bị phiền về điểm số đã có.

- Vui Lòng thật kỹ nội dung trên đã ghi – đừng hỏi qua lại nhiều mất thời gian 2 Bên , và đừng hỏi giá cả này nọ , Những ai hỏi này nọ chúng tôi miễn tiếp vì đây là chuyện tế nhị.

Thanh Tra BGD – Trửơng Ban Đào Tạo BGD​
Đã Ký​
HUỲNH XUÂN NHẠ ​


philoxzc555 is offline  
Reply With Quote
Old 05-08-2020, 02:43 PM   #5
ahmedadham
Banned
Spam
Info
 
Join Date: May 2020
Posts: 119
Default

شركة كشف تسربات المياه بالرياض

0538156829
https://www.5admat.com/
https://www.5admat.com/%d9%83%d8%b4%...%8a%d9%86.html

اشتهرت كلمة العزل منذ قديم الزمن على أنها تهدف إلى الحفاظ على المنازل من العوامل الطبيعية الخارجية والتي قد تسبب الكثير من المشاكل إلى المنزل ومن أخطرها هو سقوطها في أي وقت بما قد تعرض أهل المنزل إلي الخطر لذلك تم تطور المواد العازلة على مدار السنوات إلى أن أصبحت أنواع كثير لتناسب جميع المنازل وجميع الأحوال المحيطة بهذه المنازل.
أفضل أنواع العزل الحراري للأسطح
كشف تسربات المياه بالرياض

شركة كشف تسربات المياه جنوب الرياض

كشف تسربات المياه الغاز بالرياضشركة تنظيف بالرياض

https://www.5admat.com/cleaning-company-in-jeddah.html

شركة لحام واصلاح الخزانات الفيبرجلاس بالرياض

https://www.5admat.com/%D8%B4%D8%B1%...%A7%D8%B3.html
لحام خزانات المياه الفيبرجلاس

شركة تنظيف بالدمام

https://www.5admat.com/dammam-cleaning-company.html
شركة تنظيف منازل بالدمام

https://www.5admat.com/%d8%b4%d8%b1%...%a7%d9%85.html
شركة مكافحة حشرات بالرياض

https://www.5admat.com/anti-insect-c...in-riyadh.html

شركة تنظيف منازل بالرياض

https://www.5admat.com/best-cleaning...in-riyadh.html

يعتبر العازل الحراري من أهم العوازل التي يرغب الكثير من الناس تطبيقها في منازلهم وذلك من التقدم العلمي والتكنولوجي تم صناعة الكثير من انواع العازل الحراري ومن أفضل هذه الأنواع ما يلي:
? عازل البولي يوريثين وهو من أشهر أنواع العازل الحراري وذلك لتنوع أشكاله المصنعة من فقد يكون على هيئة ألواح صلبة يتم وضعها على المكان المراد عزلة بجوار بعضها أو يتم صنعها على هيئة حبيبات صغيرة يمكن استخدامها على كثير من الأسطح وأخر هيئة لمادة البولي يوريثين وهي على شكل مادة سائلة يتم رشها وتعتبر أفضل أنواع هذه المادة وذلك لأنها مرنة وتناسب تمدد وضغط الأبنية.
? عازل البولي سيترين ويعتبر هذا النوع أيضا للعازل الحراري يتم صنعه إلى عدة أشكال وهما النوع الأول النوع الممدود والذي يتم صنعه وتركه حتى يمدد بشكل فعال حتى يتم قطعه إلى قطع على حسب الرغبة والنوع الثاني وهو المبثوق والذي بمجرد ما أن يتم صنعه يتم وضعه في الهواء الطلق حتى يجف ويستخدم بعد ذلك.
شركة نقل اثاث بالرياض

شركة نقل عفش بالرياض

https://www.5admat.com/cheaper-trans...in-riyadh.html

شركة تنظيف منازل بالدمام

https://www.5admat.com/%d8%b4%d8%b1%...%a7%d9%85.html


? عازل الصوف الزجاجي وهي عبارة عن مادة يتم تشكيلها على نوعين والنوع الأول وهو الألواح التي تتميز بصلابتها القوية والتي تعمل على عزل الحرارة بنسبة كبيرة والهيئة الثانية هي الألواح التي تتميز بمرونتها العالية والتي تلاءم الكثير من الأماكن التي يصعب الوصول إليها بما يجعل هذا النوع من العازل يتم طلبه من قبل الكثير من الناس.
? عازل الصوف الصخري رغم أن هذا النوع من انواع العوازل الحرارية إلا أنه يوجد به عيب كبير يجعله يفقد خواصه الحرارية والميكانيكية وذلك لكونه يقوم بامتصاص المياه والأبخرة المائية بنسبة كبيرة.
أشهر الأنواع العازلة للمياه الخاصة بالأسطح
للعزل المائي الكثير من الأنواع التي تتناسب مع مختلف المنازل وأيضا تتناسب مع الأجواء المحيطة والتي يحتاج إلى عزلها بالمنزل وجميعها تتميز بخواص قوية ومتينة للحفاظ على المنزل من أي تسريبات للمياه قد تصل إليه ومن أشهر هذه الأنواع التي يتم استخدامها في شركة الدعيجي ما يلي:
? عازل الألواح الخشبية والتي يتم استخدامها كثيرا في البلدان والمناطق التي يشيع لديها انخفاض في درجات الحرارة وبالتالي يكون المنزل شديد البرودة فتعمل الألواح الخشبية على عزل المنزل من المياه وذلك بواسطة وضعها بجوار بعضها البعض بشكل مائي لتتساقط المياه من عليه فور سقوطها عليه ورغم أنها تعتبر غير مقاومة للحرائق إلا أنها عازلة للمياه بقوة.

شركة تنظيف فلل بالدمام


شركة عزل اسطح بالدمام

https://www.5admat.com/%d8%b4%d8%b1%...%a7%d9%85.html


شركة عزل مائي بالرياض

https://www.5admat.com/riyadh-aqueous-isolate-inc.html

شركة كشف تسربات المياه بالدمام

https://www.5admat.com/detect-water-...h-company.html


? عازل القرميد وهو نوع من أنواع العوازل التي يتم تطبيقها على المنازل في الدول التي تشتهر بالبرودة القارصة فهي قوية في منع المياه بالتسريب إلى المنزل وذلك بسبب وضعها على المنزل بشكل مائي مثل التي تتواجد على منازل الدول الأوروبية التي تظهر في الأفلام والمسلسلات الغربية والتي تتميز بلونها الأحمر وذلك بسبب كونها يتم صنعها من مواد الفخار الحراري والطين.
? عازل الإسبستوس الأسمنتية وهي مادة مقاومة لكل من الماء والحرارة الشديدة فيتم صنعها بواسطة إضافتها إلى مواد الأسمنت على شكل مواد سائلة مضاف إليها المياه ايضا ليتم تشكيل مادة قوية على شكل ألواح يتم وضعها على الأسطح بشكل متساوي.
أفضل أنواع عزل أساسيات الأسطح
يعتبر عزل أساس المنزل أثناء مراحل البناء والإنشاء له العديد من المميزات التي تعود على المنزل مثل جعل المنزل قوي بعشر إضعاف الأساس العادي الخالي من أي من أنواع العزل ومن أفضل هذه الأنواع ما يلي:
شركة فحص تسربات المياه بالرياض


https://www.5admat.com/%d8%a7%d9%81%...%8a%d8%a9.html

شركة عوزال بالرياض


https://www.5admat.com/%d8%b4%d8%b1%...%a7%d8%b6.html

شركة عزل اسطح بالقصيم

https://www.5admat.com/%d8%b4%d8%b1%...%8a%d9%85.html
شركة عزل فوم بالدمام
ahmedadham is offline  
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off